Gjenåpning av lesesal

Fra og med 10. juni vil det være mulig å bestille arkivmateriale til bruk på lesesal onsdag og torsdag fra 09.00 - 14.00.

Bestilling:

 • Alle besøk skal forhåndbestilles.
 • Alt materiale skal forhåndsbestilles. Det blir ikke hentet opp materiale som ikke er bestilt.
 • Det er kun anledning til å bestille tid onsdag og torsdag mellom kl. 9 og 14.
 • På grunn av avstandsreglementet kan det tas imot inntil 6 gjester.
Under besøk:
 • Alle skal sprite seg på hendene før inngang til biblioteket.
 • Alle skal registrere seg i resepsjon først med fullt navn og telefonnummer, i tilfelle smittesporing.
 • Biblioteket er stengt, og har en behov for bøker må disse hentes av vakten.
 • Skannerom og publikumsdatamaskiner er ikke tilgjengelig.
 • Minst 1 meters avstand mellom hver bruker skal overholdes til enhver tid.
 • Vakten skal sprite seg eller bruke hansker ved håndtering av arkivmateriale og bøker.
Etter besøk:
 • Bordflater, lampe, stol, tralle og dørhåndtak vaskes med antibac eller tilsvarende etter at gjesten har gått.
 • Brukte arkivsaker og bøker skal settes i 3 dagers karantene i reservert karantenehylle i nærmagasin.

Bruk skjema for å bestille tid på lesesalen.

Ny arkivsjef

Mentz von Erpecom Vikse (45) er ansatt som ny arkivsjef i Stavanger kommune.

Stavanger byarkiv er en av de større arkivinstitusjoene i Norge med sine nær 40 ansatte, og en viktig lokal kulturinstitusjon. Arkivsjefen har fagansvaret for både de daglige og de historiske arkivene i kommunen.

Vikse sier han gleder seg til å ta fatt på arbeidet sammen med flinke medarbeidere. En viktig oppgave fremover er å sikre økt kvalitet og effektive tjenester, samtidig som en øker synligheten og tilgangen til arkivene. Det er viktig å ha fokus på betydningen arkivene både har for kommunen, samfunnet og for enkeltmenneskers liv. Vikse har spennende og utfordrende oppgaver foran seg der byarkivet både skal videreutvikle de digitalte tjenestene, og ta vare på og formidle kulturarven.

Vikse kommer fra stillingen som seksjonssjef i Stavanger byarkiv, hvor han har jobbet siden 2012. Han har vært konstituert arkivsjef siden i fjor. Han har lang fartstid innenfor arkivfeltet, og har tidligere vært arkivleder i Randaberg kommune, og politisk sekretær i Høyre. Vikse er utdannet cand. polit. med hovedfag i administrasjon- og organisasjonsvitenskap fra Universitet i Bergen.

Mentz von Erpecom Vikse

PA-0628 Brynes Planteskoler AS

Brynes planteskole ble grunnlagt i 1887 av Thorstein Bryne. Etter hvert var det både sønnen Thoralf Bryne, barnebarnet Arne Fasting Bryne og oldebarnet Thorild Bryne Ringstad som overtok driften av planteskolen. I dag er Brynes Planteskoler AS den planteskolen i Norge med lengst sammenhengende drift. De første årene av driften holdt planteskolen til i Paradis. Senere ble eiendommer på Holmeegenes, Hillevåg, Boganes og Jåttå ervervet og tatt i bruk.

Brynes planteskoler hadde i mange år roser, frukttrær og -busker som spesialitet.

Arkivet til Brynes Planteskoler AS i Stavanger byarkiv inneholder en serie med kataloger og prislister for årene 1902 til 1974.

PA-0724 Mannskoret “Nøkken”

Mannskoret «Nøkken» ble grunnlagt som Sangkvartetten «Nøkken» i januar 1945. Sin debut hadde koret våren 1946. I 1947 ble navnet skiftet til Mannskoret «Nøkken». Det er uvisst hvor lenge koret eksisterte, men den siste avisnotisen om koret finner vi i Stavanger Aftenblad i 1987.

Framside til protokollen fra Sangkvartetten “Nøkken”

Arkivet til koret i Stavanger byarkiv inneholder den første protokollen til koret for årene 1945 til 1950.

PA-0654 Stavanger og omegn lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund

Stavanger og omegn lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund ble stiftet 31.10.1989 under navnet Stavanger og Omegn Fibrosittforening. I 1992 endret foreningen navnet til Stavanger og omegn Fibromyalgi Forening, før den i 1993 skiftet navn til Stavanger og omegn lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund.

Foreningen jobber med å fremme interessene til de berørte overfor myndigheter, samfunn, leger, forskningsmiljøer mm. Den samler mennesker som lider av fibromyalgi og andre interesserte. Medlemmene samles til møter med ulike foredrag samt turer.

Stavanger og omegn lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund har deponert sine møtebøker i Stavanger byarkiv. Hele arkivet er klausulert.

PA-0629 Hinna Idrettslag

En av de eldste idrettsklubbene i Stavanger med over 100-års historie er Hinna Idrettslag. Klubben ble grunnlagt 13. november 1917. I forbindelse med jubileet i 2017 og utgivelsen av en jubileumsbok, ble arkivmaterialet fra klubben samlet inn. Dette materialet ble sommeren 2019 avlevert til Stavanger byarkiv.

Brevhode fra Hinna Idrettslag, 1980-tallet.

Medlemmene i Hinna Turn og Idrettslag, som var det opprinnelige navnet til klubben fram til 1922, startet med idrettsgrenene turn og friidrett. Senere, fra 1919 til 1923 var fotball en idrettsgren i klubben. På 1920-tallet hadde friidrettsutøvere fra Hinna suksess på nasjonalt plan. Men i 1934 ble fotball på nytt etablert i klubben og ble snart svært populær på bekostning av andre idretter.

Referat og resultater fra Vikings Vestlandske Idrettsstevne på Stavanger Stadion, 29. mai 1927 i Protokoll over begivenheter og resultater 1926-1946.

Fra midten av 1950-tallet tok kvinnene inntog i Hinna Idrettslag, og en egen dameavdeling ble etablert. Om sommeren drev kvinnene med friidrett og håndball, om vinteren med gymnastikk. 1973 ble en egen håndballavdeling for kvinner etablert. Den satset på breddesport. Elitelaget fra Hinna IL nådde helt til topps i Norge med deltakelse i eliteserien i 1989.

Utklipp fra årsrapporten for A-laget i håndball for sesongen 1988/89.
Bilde: Framside av kampprogrammene i sesongen 1991/92 for A-laget i håndball.

Andre idrettsgrener som var presentert i Hinna IL er turn og volleyball. Turnavdelingen ble opprettet i 1979 og lagt ned i 2003. Volleyball ble en ny gren i Hinna IL i 2002.

Fram til 1994 var Hinna Idrettslag en forening med forskjellige avdelinger. Etter omorganiseringen i 1994 er Hinna IL organisert som allianseidrettslag, et paraplylag for Hinna Fotball, Hinna Håndball, Hinna Friidrett og Hinna Volleyball.

Arkivet fra Hinna Idrettslag i Stavanger byarkiv inneholder møtebøker og korrespondanse, årsmeldinger og trykt materiale fra alle idrettsgrener i klubben. Det er bevart dokumenter fra 1945 fram til 2018.

PA-0639 Saltnes båtforening Hundvåg

Følger man kysten til Stavanger møter man mange små havner for fritidsbåter. En av disse ligger ved Kvitodden, nordvest på Hundvåg. Den blir administrert og driftet av Saltnes båtforening Hundvåg.

Beboerne i området hadde lenge ønsket seg en båthavn i bukten og undersøkt med Stavanger kommune om muligheten for utbyggingen. I andre halvdelen av 1970-tallet hadde kommunen begynt å tømme ledig fyllmasse i området for å bygge en molo. Samtidig hadde byens småbåthavnutvalget fattet vedtak om å bygge ut området. Det ga grunnlaget for å opprette en båtforening sommeren 1977. I dag omfatter småbåthavnen ved Kvitodden ca. 141 båtplasser. Den er forbeholdt personer som bor i nærområdet.

Luftfotografi av småbåthavnen ved Kvitodden. Foto: Saltnes båtforening Hudnvåg.

Arkivet til Saltnes båtforening Hundvåg ble 2019 avlevert til Stavanger byarkiv. Det inneholder møteinnkallinger og referater fra årsmøter, medlemslister, kart over området og fotografier. Dokumentene, som alle er oppbevart elektronisk, er hovedsakelig fra 1990-tallet til avleveringstidspunktet.

PA-0546 Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland

Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland er en forening som har eksistert lenge. Den ble stiftet i 1876 som Stavanger og Rogaland dyrebeskyttelsesforening. På 1930-tallet sluttet den seg til Norges dyrebeskyttelsesforbund. I 1992 skiftet foreningen navn til Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland.

Logo til Stavanger og Rogaland dyrebeskyttelsesforening

Foreningen jobber med å fremme og sikre rettighetene og velferden til dyr, både husdyr, kjæledyr og ville dyr.

Protokoll fra generalforsamlingen til Stavanger og Rogaland dyrebeskyttelsesforening 1903.

I starten arbeidet foreningen mye med dyrevelferd for bøndenes husdyr, med oppmerksomhet rettet mot daglig stell og leveforhold, transport og slakting. Foreningen var også opptatt av hvordan dyr ble behandlet under jakt. Senere, da kjæledyr ble mer og mer vanlig, ble de også en viktig del av arbeidet.

Blant styremedlemmene i Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland har to kvinner gjort en stor innsats. På 1960- og 1970-tallet var Anny Gundersen leder. Senere, fra 1980-tallet fram til nå har Kari Mills vært foreningens ansikt utad. For hennes innsats fikk hun kongens fortjenestemedalje i sølv i 2012.

Anny Gundersen og Judith Svendsen informerer om Stavanger og Rogaland dyrebeskyttelsesforening i 1980. Foto: Rogalands Avis.
Kari Mills fikk 12. september 2012 kongens fortjenestemedalje i sølv av ordfører Christine Sagen Helgø. Foto: Arkiv fra Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland, ukjent fotograf.

Arkivet til Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland omfatter 3 hyllemeter med møteprotokoller, korrespondanse, avisutklipp, vaktbøker og regnskapsmateriale. Arkivet er delvis klausulert.

PA-0575 Forus bedehus og Forus kristelige fellesforening

25. oktober 1959 var en stor dag for ildsjelene bak Forus bedehus. Etter flere års arbeid og noen år byggeaktivitet ble bedehuset i Forusmyra innviet. Møter i forskjellige kristelige lag, søndagsskole og senere ungdomsklubben hadde fått egne lokaler i bygda. Senere, mellom 1965 og 1981, ble lokalene også leid ut til kommunen for å gi et nærskoletilbud til de yngste elevene på Jåttå.

Invitasjon til søndagsmøte i Forus bedehus, ca. 1965. Faksimile.

Fra 1970 og utover ble aktiviteten i huset mindre, noe som skyldes innvielsen av kirker og andre bedehus i nærheten. 1993 ble virksomheten lagt ned og bedehuset solgt til en barnehage.

Arkivet til Forus bedehus og Forus kristelige fellesforening omfatter møtebok, korrespondanse rundt byggingen av bedehuset og regnskapsmateriale fra årene 1954 til 1978.

PA-0574 – Lauritz Wanvik jr.

Slektsgransking er et gjøremål mange arkivbesøkende driver med. En av disse var Lauritz Wanvik jr. (1919-2018). Etter hans bortgang har familien hans gitt materialene han har samlet gjennom årene til Stavanger byarkiv.

Wanvik har ikke bare gransket sin egen slekt, men tok også oppdrag fra andre. Resultatet ble noen permer samt trykte hefter og bøker.

Ved siden av dette materialet finner vi i arkivet etter ham også materialet fra familien, så som korrespondanse fra ca. 1950 som var samlet i en brevordner, og fotografier. Noen av fotografiene er brukt i hans skrifter, noen ble tatt på turer i inn- og utland og mange er familiebilder.

Lauritz Wanvik jr., utsnitt fra bryllupsbildet.

Sammen med Lauritz Wanvik jr. sitt materiale kom også materiale som Stadsfysikus Eyvin Dahl for sine egne artikler. Dette materialet er innlemmet i Dahl sitt arkiv i Stavanger byarkiv.