Krigen i Stavanger: Frigjøring

Etter frigjøringen ble kontorene til Nasjonal Samling raidet av byens befolkning og gatene i sentrum fløt med dokumenter.

Papirer flyter i Brattegaten
Foto: Johan A. Jacobsen / Stavanger Byarkiv, BySt1992_04_006

Kapitulerte tyske tropper har pakket utstyret sitt og drar forbi sekundærstasjonen ved Mosvatnet

Tysk hestetransport forbi sekundærstasjonen ved Mosvatnet
Foto: Johan A. Jacobsen / Stavanger Byarkiv, BySt1992_04_039

Noen glade barn på Våland tjuvstarter på 17. mai-feiringen.

Barnetog på Våland
Foto: Johan A. Jacobsen / Stavanger Byarkiv, BySt1992_04_046

Frigitte, russiske krigsfanger marsjerer gjennom byens gater med norske flagg.

Russiske krigsfanger marsjerer i Stavanger
Foto: Ukjent fotograf / Stavanger Byarkiv, BySt018_130

Krigen i Stavanger: Okkupasjon

Det var ikke bare krigshandlinger som forårsaket skade. Her ser vi Kongsgård skole etter en brann 5. april 1942. Brannen oppstod mens tyskerne hadde sitt stabskontor på Kongsgård. Det var etter et nachspiel at en girlander av papir og nips tok fyr.

BySt003_553.jpg
Foto: Waldemar Eide / Stavanger Byarkiv, BySt003_553

Hirden markerer Hafrsfjorddagen, 18. juli 1941 på Torget. På talerstolen ser vi Gulbrand Lunde, som sammen med dr. Halvor Næs sto fram som de første lederne for det nye nasjonale partiet i byen. Lunde, som under okkupasjonen ble Quislings propagandaminister, tok mål av seg å omvende hele byen.

Hafrsfjorddagen
Foto: Hans Henriksen / Stavanger Byarkiv, BySt1989_09_191

 

Her fra en hirdmønstring på Stavanger stadion i 1942. Det er ikke til å unngå å legge merke til at det er et noe glissent oppmøte blant publikum.

BySt1989_09_195.jpg
Foto: Hans Henriksen / Stavanger Byarkiv, BySt1989_09_195

 

Mot slutten av krigen ble det utplassert betongbarrikader, såkalte «Hitlertenner» over store deler av Stavanger sentrum. På dette bildet, tatt kort tid etter frigjøringen, ser vi dem ved Nytorget, utenfor St. Petri kirke.

BySt1989_11_669_010
Foto: Svein Gustav Paulsen / Stavanger Byarkiv, BySt1989_11_669_010

Tyske soldater i lystig lag på terrassen utenfor Byhaugen kafé 11. mai 1941.

NS-F107-0016_460x
Foto: Utlånt fra Nebysamlingene

Heldengedenktag – “heltenes markeringsdag” på Egenes kirkegård i 1941. Heldengedenktag ble innført av nasjonalsosialistene i 1934, og siste gang arrangert i 1945.

NS-F107-0032_460x
Foto: Utlånt fra Nebysamlingene

Krigen i Stavanger: Invasjon

Den tyske invasjonen kom overraskende på et dårlig forberedt norsk forsvar. Tyske tropper ankom Vågen i Stavanger i løpet av aprildagene og gikk i land uten stor dramatikk. Her ser vi tyske soldater blant lokalbefolkningen utenfor Fred Hansens kolonial på Skagenkaien.

BySt1991_12_10.jpg
Foto: Johan A. Jacobsen / Stavanger Byarkiv, BySt1991_12_10

Militære kjøretøy og utstyr blir losset i land i Vågen.

Tyske tropper mottar utstyr fra transportskip ved Skansekaien
Foto: Johan A. Jacobsen / Stavanger Byarkiv, BySt1991_12_09

 

Ødeleggelsene var mindre i Stavanger enn mange andre steder, men et britisk fly ble skutt ned og styrtet inn i Storhaug skole den 11. april 1940. Her ser vi ruinene.

Storhaug Skole truffet av britisk fly
Foto: Johan A. Jacobsen / Stavanger Byarkiv, BySt1991_12_06

Tyske soldater klare for å bli flydd til Sola den 18. april 1940.

NS-F107-0015_460x
Foto: Utlånt fra Nebysamlingene