Observatorium

Disse tegningene til et stjerneobservatorium ble også laget, men aldri realisert.

Ka_0028_T0133_001_001_460x.jpg

Derimot ble dette noe enklere observatoriet oppført i regi av Stavanger Astronomiske Forening

BySt2008_07_B270_04.jpg
Foto: Ukjent fotograf, Rogalands Avis / Stavanger Byarkiv, BySt2008_07_BXXX_013

Oppføringen av observatoriet vakte vel å merke reaksjoner.
Hvis du ønsker artikkelen som kun tekst, klikk her.

Observatorium RA 11.11.76_460x
Avfotografert artikkel fra Rogalands Avis 11.11.1976 i forbindelse med observatoriet.

Stavanger sykehus

Det gamle sykehuset, som i dag er administrasjonslokaler for Rogalands Fylkeskommune, ble reist i flere omganger. Byggingen av nytt sykehus ble vedtatt i bystyret i 1893 og første del kunne innvies i 1897. Hartvig Sverdrup Eckhoffs tyskinspirerte historismestil ble retningsgivende for alle senere påbygg, slik vi ser på tegningene som her presenteres. Både Stadsingeniør Andreas Saxegaard og stadskonduktør Michael Eckhoff bidro med forslag til påbygg og fasadeendringer tidlig på 1900-tallet. Også eksterne arkitekter ble hyret inn, som Victor Nordan fra Kristiania, landets fremste sykehusarkitekt i sin tid. Byggearbeidet etter hans tegninger ble igangsatt i 1916, men ikke fullført før i 1932, grunnet økonomiske problemer.

Arkitekttegning av Stavanger sykehus - røntgen / kirurgisk avd.Arkitekttegning av Stavanger sykehus - røntgen / kirurgisk avd.Arkitekttegning av Stavanger sykehus - røntgen / kirurgisk avd.Arkitekttegning av Stavanger sykehus - røntgen / kirurgisk avd.Arkitekttegning av Stavanger sykehus - røntgen / kirurgisk avd.Arkitekttegning av Stavanger sykehus - røntgen / kirurgisk avd.Arkitekttegning av Stavanger sykehus - røntgen / kirurgisk avd.Arkitekttegning av Stavanger sykehus - Portner/forvalterboligArkitekttegning av Stavanger sykehus - Portner/forvalterboligArkitekttegning av Stavanger sykehus - Portner/forvalterboligArkitekttegning av Stavanger sykehus - Portner/forvalterboligArkitekttegning av Stavanger sykehus - ØkonomibygningenArkitekttegning av Stavanger sykehus - ØkonomibygningenArkitekttegning av Stavanger sykehus - portner og forvalterboligArkitekttegning av Stavanger sykehus - portner og forvalterboligArkitekttegning av Stavanger sykehus - portner og forvalterboligArkitekttegning av Stavanger sykehus - portner og forvalterboligArkitekttegning av Stavanger sykehus - Sykehus for Stavanger by