Tandbergsamlingen

Båndamatør og audiokunstner Odd-Jan Jonassen har drevet med lydproduksjoner siden 1950-tallet. Hans private samling bestående av Tandbergs Spolebåndopptakere, med supplerende materiell, ble donert til Norsk Lydinstitutt den 20. juni 2004, og vil i likhet med de øvrige samlinger ved Norsk Lydinstitutt være tilgjengelig for publikum. Besøkende vil bli gitt mulighet for å kunne avspille, og om ønskelig få med en digital kopi av egne opptak foretatt på lydbånd.

Basis for Tandbergsamlingen tar utgangspunkt i kultur- og industrihistorien ut i fra Tandbergs Båndopptakere. Foruten tilhørende skjema, bruksanvisninger, produktutvikling, trykksaker, o.l., inneholder samlingen også stoff omkring Vebjørn Tandberg, om fabrikkene og om miljøet i konsernet.I tillegg følger også lydbånd-ruller, m/opptak fra radio, ulike amatøropptak, ”phonobånd” , m.m. båndopptakerens utvikling og stoff om båndopptakerens «far», Valdemar Poulsen er med. Samlingen er ellers viet bruken av apparatene med tilhørende tekniske ord og uttrykk, samt også Båndamatør-bevegelsen i Norge med deres programskapende arbeide.

Tidligere aktiviteter i Stavanger Lydbånd Klubb, bl.a. med reportasjer og lydaviser er på plass. Kildestoff om Nærradioen (innført i Norge i 1981), er tatt hånd om, deriblant pirat-radio virksomheten i Stavangerdistriktet. Innenfor disse områder utbygges samlingen stadig videre godt supplert fra samlere, foruten av tidligere Tandberg-ansatte. Alt gjort tilgjengelig for publikum, basert på; opplevelse, aktivitet, kunnskap og kildesøking.

Samlinger
$

Davidson

$

Krogh

$

Musikvariatet

$

Sanders

$

Semeonoff

$

Dørumsgaard

$

Valen

$

Østbye