Rolf Davidson

Rolf Davidson ble født i Ödeshög i Sverige 27. august 1925, men vokste opp i Borås. Han studerte først ved Musikhögskolan i Stockholm fra 1946, deretter musikkvitenskap i Uppsala og Göteborg. I perioden 1954-64 var han lærer i musikkteori og hørelære ved Folkliga musikskolan i Ingesund. I 1964 fikk han ansvaret for skolekonsertvirksomheten ved Institutet for Rikskonserter, og i 1971 kom han til Norge og ble ansatt som rektor ved Musikkonservatoriet i Bergen . Her virket han frem til 1990 da han gikk av med pensjon og flyttet tilbake til Arvika i Sverige.

I Bergen hadde han i perioder verv for både Musikselskabet Harmonien og Festspillene, i tillegg til at han skrev anmeldelser for en rekke nordiske aviser og musikkfaglige tidsskrifter. Han var også komponist, og skrev for blant annet Svenska Missionsförbundet.

Etter at han gikk av med pensjon fra stillingen som rektor ved Bergen Musikkonservatorium, konsentrerte han seg fullt og helt om et forskningsoppdrag han hadde fra NOMUS og Kungliga musikalska akademien i Sverige. Dette gikk ut på en kartlegging av av de nordiske symfoniorkestrenes repertoar fra 1920 og fremover. Hovedformålet var å finne ut hvor stor andel av det totale repertoaret til de ulike orkestrene som ble utgjort av verker av komponister fra andre nordiske land enn orkestrets hjemland.

Informasjon og opplysninger fikk han fra en rekke ulike institusjoner og arkiver. Blant annet besøkte han samlige nordiske orkesterselskaper, og var ofte å se i arkivene til Sveriges Radio og Statens Musikbibliotek i Stockholm. Totalt samlet Davidson opplysninger om over 125 000 forskjellige oppførelser som han la inn i en database. Han arbeidet med dette helt frem til sin død 14. oktober 2000.

Rolf Davidson ønsket sterkt at musikkstudenter og forskere skulle få tilgang til opplysningene han hadde samlet. Hans sønn, Per Davidson sørget for at databasen i 2003 ble overrakt til Norsk Lydinstitutt, med sikte på at den skal publiseres på internett. Foreløpig er ikke basen tilgjengelig online, men det er mulig å kontakte oss for å gjøre søk i basen.

Da Rolf Davidson døde, var han i ferd med å legge siste hånd på NOMUS-rapporten Tre tidsperspektiv på repertoaren vid 24 nordiska orkestrar, som NOMUS senere har publisert på sine nettsider.

Samlinger
$

Dørumsgaard

$

Krogh

$

Musikvariatet

$

Sanders

$

Semeonoff

$

Tandberg

$

Valen

$

Østbye