Østbyesamlingen

Østbyesamlingen ved Norsk lydinstitutt er en platesamling etter Rolf Østbye. Den ble gitt til Norsk lydinstitutt i mars 2007 av Cecilie Elisabeth Jensen og Arne Jensen. Samlingen består hovedsakelig av operaplater og korplater, men også noe instrumentalmusikk, og bærer dermed preg av samlerens yrkesfaglige virke.

Rolf Østbye

Rolf Østbye ble født 16. desember 1918. Han studerte klaver med Erling Westher og Nils Larsen, samt orgel med Arild Sandvold i Oslo. Deretter studerte han musikkvitenskap i Freiburg i Tyskland, før han debuterte som akkompagnatør i Oslo i 1940. Fra samme tid var han tilknyttet Musikk-konservatoriet i Oslo som akkompagnatør og senere repetitør ved Konservatoriets operaklasse. Han virket også som dirigent, og ble i 1947 organist ved St. Olav domkirke i Oslo.

Rolf Østbye var en sentral skikkelse i norsk operahistorie, og var med som repetitør ved Den Norsk Opera fra oppstarten i 1958. Fra 1970 var han førsterepetitør og studieleder for sangsolistene. Her skulle han virke frem til han gikk av med pensjon i 1985.

Rolf Østbye døde 14. desember 1993.

Samlinger
$

Davidson

$

Krogh

$

Musikvariatet

$

Sanders

$

Semeonoff

$

Tandberg

$

Valen

$

Dørumsgaard