Krogh-samlingen

Krogh-samlingen ved Norsk lydinstitutt består hovedsakelig av symfonisk musikk og kammermusikk. Det er dessuten endel operaer i samlingen. Hovedtyngden består av verker av Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludvig van Beethoven, og Franz Schubert. En rekke andre komponister er også representert. Kroghsamlingen består også av plater gitt av Kurt Narvesen, som var gift med Christian Kroghs søster, Birgit Krogh-Nielsen. Samlingen kom til Norsk lydinstitutt i desember 2006 etter at den i 2002 ble gitt av Inger B. Krogh til Barratt Due musikkinstitutt i Oslo.

Christian Krogh

Christian Krogh ble født 16. mars 1952, og var hele livet bosatt i Oslo. Allerede på Ila skole viste han interesse for musikk, og var med i Ila skoles musikkorps der han spilte klarinett i en årrekke og fulgte korpset på reiser i inn- og utland.

Etter artium fra engelsklinjen, og senere med reallinjen i tillegg, studerte Christian Krogh filosofi, histore, tysk og pedagogikk. Hele tiden med musikk som ledsagende interesse. En parallell til hans sans for musikk var hans sans for naturen. Han var stadig på fotturer, skiturer og drev med fjellklatring. Han engasjerte seg også sterkt i miljøvernspørsmål.

Christian Kroghs interesse for grammofonplater startet tidlig hjemme. På feriereiser i Europa gikk han ofte til innkjøp av spesielle innspilling, og i en periode var konsentrasjonen om Schubert og Haydn meget sterk, slik at samme verk er representert med mange ulike innspillinger i samlingen. Også Beethoven var en hovedinteresse, blant annet er Eroica-Symfonien representert i 18 forskjellige tolkninger.

Etter et lengre sykeleie døde Christian Krogh 14. mars 1995.

Samlinger
$

Davidson

$

Dørumsgaard

$

Musikvariatet

$

Sanders

$

Semeonoff

$

Tandberg

$

Valen

$

Østbye