John Sanders

John H. B. Sanders ble født 19. januar 1939 i Dallas i Texas, USA. Han vokste opp i et musikkinteressert hjem, og begynte allerede som 13-åring med det som skulle bli hans største interesse, nemlig å samle plater med klassisk musikk. I 1956 tok han studentereksamen com laude ved Highland Park High School, og studerte musikk ved Harvard-universitetet i Cambridge, Massachussets i 1956-57, og ved New England Conservatory i Boston i 1957-58.

Som 19-åring kom Sanders på ferie til Norge. Landet må ha gjort inntrykk på ham, for i 1960 bestemte han seg for å bosette seg i Norge. Han arbeidet den første tiden i Den Norske Creditbank samtidig som han var aktiv som cembalist og komponist. Blant annet spillte han inn en serie opptak av cembalomusikk som ble sendt i NRK i 1967-68. Etter 8 år som bankmann sluttet han for å starte sitt eget foretak, nemlig platebutikken Elysium i Oslo.

Han åpnet utsalg i Heimdalsgata 26 den 19. desember 1969. På det tidspunktet var hans egen platesamling på ca. 5500 LP-plater, en samling som skulle vokse betraktelig de kommende årene. Sanders spesialiserte seg på å føre sjeldne plater som ellers var vanskelige å få tak i på det norske platemarkedet. Han reiste rundt i Europa med tog, og spesielt i østblokken fikk han tak i mye som ikke var tilgjenglig i vest-europa. Han hadde en egen evne til å snakke seg inn på bakrommene i forretningene han besøkte, og på den måten fikk han også kjøpt plater som ikke var direkte tilgjengelige for kundene.

Sanders hadde sterke meninger om gode og dårlige tolkninger av musikk, og han ville ikke føre innspilinger han ikke selv kunne gå god for. Med denne profilen var han et markant innslag i hovedstadens musikk-verden, og det er mange som gjennom årene har fått råd og innføring i klassisk musikk av Sanders.

Det var musikken som stod i hovedfokus for ham, som forretningsmann var han nok ikke like dyktig. Rundt 1987-88 gikk ikke forretningen lenger, og etter at Sanders selv fikk en kollaps i 1994 har han tilbrakt tiden på institusjon. Han var fremdeles opptatt av sin private platesamling som nå hadde vokst til ca. 50 000 plater, og da det ble klart at Norsk Lydinstitutt skulle overta samlingen i 2003 var dette den beste løsningen for alle parter. Slik ble også denne unike samlingen tilgjengelig for publikum, og ved at Sanders hadde andre innkjøpskanaler enn Dørumsgaard er det lite overlapping samlingene imellom.

John Sanders døde i hjemkommunen Ski den 16. mars 2007, 68 år gammel.

Samlinger
$

Davidson

$

Krogh

$

Musikvariatet

$

Dørumsgaard

$

Semeonoff

$

Tandberg

$

Valen

$

Østbye