Arne Dørumsgaard

Biografi

Komponisten, gjendikteren og samleren Arne Dørumsgaard ble født 7.desember 1921 i Fredrikstad. Han viste tidlig appetitt både på bøker og på musikk. Han fikk sin første musikkopplæring hos pianisten Jens Bugge Olsen i Fredrikstad og fortsatte senere sine klaverstudier hos Ivar Johnsen i Oslo.

Han kjøpte han sin første grammofonplate i 1935 og avholdt egen komposisjonsaften i Fredrikstad som tyveåring, men komposisjonsvirksomheten var avsluttet før han fylte tretti år. Dørumsgaards komposisjoner viser en lettflytende og karakterrik melodilinje, en pregnant rytmikk og en harmonikk med klare røtter i datidens nasjonale strømninger.

I 1942 giftet han seg med pianistinnen Tora Øwre og de fikk to barn. Fra 1942-46 var han lærer i teori på Barratt-Dues Musikkinstitutt og i 1945-46 også musikkanmelder i avisen Friheten. I 1946 skrev han musikk til filmen Vi vil leve Måten den norske stat behandlet Kirsten Flagstad på i de første etterkrigsårene gjorde det etter hvert umulig for Dørumsgaard å forbli i Norge. I 1950 innledet han et selvpålagt eksil med Frankrike som første stoppested.

I Paris studerte han sang med Maria Castellazzi og ble etterhvert en meget høyt respektert kjenner av vokalkunsten både som akkompagnatør bl.a. for Paul Robeson, og som instruktør/produsent ved plateopptak. Selv debuterte han som sanger på platemerket Chant du Monde i 1955. Dørumsgaard utviklet en eksepsjonell egal stemme som kunne bevege seg fra hans naturlige barytonleie til sopranleiet uten stemmeknekk eller overgang til falsettsang. På sine eldre dager fungerte en stemmeprøve som hans eneste legesjekk; var stemmen i orden var også resten av kroppen i orden.

Kunstnerisk produksjon

I 1949 startet Dørumsgaard arbeidet med gjendiktninger av Østens poesi og i 1951 utkom boken Blomster fra de keiserlige haver. Med Dørumsgaards sans for systematikk og helhetsperspektiv var dette første bok i en serie på over 20 bind med gjendiktninger og omfattende introduksjonsartikler til kinesisk, japansk og koreansk poesi fra de tidligste dynastiene (ca.1100 år f.Kr.) og frem til det 20.århundre.

Også i forhold til vokalmusikken har Dørumsgaard foretatt gjendiktninger; i 1987 utkom i alt 22 bind i serien Canzone Scordate med hans arrangementer for sang og klaver av vokalmusikk fra perioden 1250-1850. Alle bindene er faksimile av hans eminente kalligrafi. Disse arrangementene ble, i likhet med flere av hans egne sanger, meget populære blant tidens fremste sangere og er sunget inn på plate av bl.a. Kirsten Flagstad, Teresa Berganza, Axel Schiøtz og Gerard Souzay.

Samleren Dørumsgaard

I 1968 flyttet Arne Dørumsgaard til Marzio i Nord-Italia hvor han fortsatte sitt arbeid med gjendiktninger av Østens poesi og fremfor alt fikk muligheter til å bygge opp sin store samling med lydfestet materiale. Samlingen har hatt hovedfokus på den utøvende musikeren og inneholder også platekataloger, programblader, musikkbøker og videoopptak. Samlingen er enestående i sin profil (interpretasjonshistorie) og blant de største private samlingene i verden. I 1971 giftet han seg med lyrikeren og maleren Nella Valenza i Marzio.

Utmerkelser

Fra 1975 var Dørumsgaard statsstipendiat og fra 1976-88 var han kulturrådgiver for den norske regjering. For sitt arbeid med gjendiktningene av Østens gamle poesi har Dørumsgaard mottatt tidsskriftet Ordets pris i 1971, Bastianprisen i 1979 og han ble utnevnt til æresdoktor i litteratur ved universitetet i Tapei, Kina i 1982. For sitt samlede virke innen musikk og litteratur ble han utnevnt til Ridder av 1.klasse av St. Olavs orden i 1993.

 

Mandag morgen 13.mars 2006 døde komponisten og forfatteren Arne Dørumsgaard i sitt hjem i Marzio.

Samlinger
$

Davidson

$

Krogh

$

Musikvariatet

$

Sanders

$

Semeonoff

$

Tandberg

$

Valen

$

Østbye