Familien Kiellands boksamling

I 1903 fikk Stavanger bibliotek det gamle biblioteket fra Ledaal, på den betingelsen at samlingen skulle holdes samlet og lokalt under navn av «Familien Kiellands boksamling». Da Stavanger bibliotek i 2011 måtte redusere sine magasiner ved utvidelsen av kinoen, ble samlingen flyttet til Stavanger byarkiv.

"

Familien Kiellands boksamling

Familien Kiellands boksamling

I 1903 fikk Stavanger bibliotek det gamle biblioteket fra Ledaal, på den betingelsen at samlingen skulle holdes samlet og lokalt under navn av «Familien Kiellands boksamling». Da Stavanger bibliotek i 2011 måtte redusere sine magasiner ved utvidelsen av kinoen, ble samlingen flyttet til Stavanger byarkiv. Her er samlingen tilgjengelig for bruk og forskning på lesesalen. Bøkene er ikke tilgjengelige for hjemlån. En mindre del av samlingen er utstilt i bilioteket i Ledaal.

 

Hovedmengden av bøkene er fra 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. Boksamlingen er samlet av agent Gabriel Schanche Kielland (1760-1821). Etter 1830-40 fikk biblioteket på Ledaal i svært liten grad tilvekst. Register til samlingen ble laget av Gabriels barnebarn, den kjente forfatteren Alexander L. Kielland, i 1878.

 

Familien Kiellands boksamling, som teller nesten 3000 bind, er en verdig representant for 1700-tallets privatbibliotek blant byenes elite, i tradisjon med Benjamin Dass og Gerhard Schøning i Trondheim, Carl Deichman i Oslo og Claus Fasting i Bergen, som alle donerte sine boksamlinger til offentlig formål.

 

Agent Kielland nøyet seg ikke bare med å skaffe sin tids litteratur, han hadde også sans for å oppspore og samle eldre bøker som fantes i byen og fylket. Han fulgte med ved bokauksjoner og på andre måter, og fra venner fikk han også slike gaver. Det finnes derfor et fåtall bøker fra 15- og 1600-tallet.

Egentlig er agent Kiellands bibliotek igjen bygget på byfogd Guldbergs boksamling, som ble kjøpt i 1792. Likeså kom en del av amtmann Gunder Hammers biblikotek over i Kiellands hender. Disse to samlingene dannet grunnstammen i oppbyggingen av agent Kiellands boksamling.

 

Les mer i artikkelen «Om det Kiellandske bibliotek på Ledaal» av bibliotekar Erik S. Gundersen i Stavanger Museums årbok 1950.