Det norske utvandrersenter

Det norske utvandrersenteret ble opprettet i 1986, og anskaffet seg i årenes løp en ganske betydelig boksamling.

"

Det norske utvandrersenter

Det norske utvandrersenteret ble opprettet i 1986, og anskaffet seg i årenes løp en ganske betydelig boksamling. I 2017 kjøpte Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune samlingen, og ga den til Stavanger byarkiv, slik at den forble samlet og lokalt tilgjengelig. Samlingen utgjør bygdebøker og slektsbøker fra hele landet, og er i dag plassert i Arkivenes hus. Bygdebøkene er oppstilt i biblioteket, mens slektslitteratur og utvandrerlitteratur er plassert i magasin, og hentes opp til bibliotek og lesesal ved behov.

Bøkene er søkbare i byarkivet bokbase – link