Oversikt over utvalgsarkiv

“Et utvalg kan være offentlig eller privat. Når utvalget selv står for sine egne sekretariatfunksjoner og selv har arkivfunksjoner, betraktes det som selvstendig arkivskaper.” -Utdraget er hentet fra boken «Privatarkiver» av Wilhelm Lange, Dag Mangset og Øyvind Ødegaard.

PA029 Universitetskomiteen for Rogaland

PA030 Forusutvalget

PA055 Turisttrafikkomiteen for Stavanger og Rogaland

PA059  Den interkommunale jernbanekomite

PA222  Erstatningsrådet – råd vedr erstatning for norske konsentrasjonsleirfanger

PA300 Sirdalsutvalget