Oversikt over samlinger og gårdsarkiv

“Samling kan benyttes for å beskrive en rekke ulike typer av arkiver som har det felles at de er oppstått på andre måter enn gjennom en egentlig arkivdanningsprosess. En samling kan oppstå som følge av arkivskaperens spesialinteresse for et tema, en sak eller en person.

Et type samlingsarkiv er gårdsarkivene, som inneholder eiendomsdokumenter, gårdsregnskap og andre serier. Større gårdsarkiver kan av og til finnes som deler av bruksarkiver, verksarkiver og arkiver etter handelshus.

Slekts- og familiearkiver regnes som regel som samlinger.” -Utdraget er hentet fra boken «Privatarkiver» av Wilhelm Lange, Dag Mangset og Øyvind Ødegaard.