Oversikt over privatarkiv

PA-0001 Trygve Anda

PA-0002 Peder Eeg

PA-0003 Anton P. Torsvik: Sørlandsbanen og den indre stambane (Avisutklipp)

PA-0004 Gardsdokumenter fra Hjelmeland

PA-0005 Overretssakfører Carl Gulbrandsen

PA-0006  Journalist Knut Stahl

PA-0007 Advokat Trygve Wyller

PA-0008 Stavanger Forelesningsforening

PA-0009 Stavanger arbeidernes understøttelsesforening

PA-0010 Østre bydels historie

PA-0011 Firma O.R. Bøe, Sandvigen, Stavanger. The Forsberg Sardine Factory.

PA-0012 Idrettslaget Viking

PA013 Stavanger Handelsforening

PA-0014 Familien Nielsen – slektsdokumenter

PA-0015 Smedmester Marthon Larsen

PA-0016 Stavanger Handelskammer

PA-0017 Stavangeren, avis (1916-1967)

PA018 Stavanger Amtstidende og Adresseavis

PA020 Vestlandsposten, avis

PA021 Familiene Egenæs og Kydland – slektsdokumenter

PA-0022 Harry Hagland (1896–1979), kinomusiker og komponist

PA023 Stavanger Teaterforening

PA024 Tannlege Vatne, Kopervik

PA025 Valgprogram for Venstre – Kommunevalget 1951

PA026 Snekkermester N.E. Tjensvold (1841–1930)

PA027  Stavanger Kunstforening

PA028 Museumsdirektør Arne Bang Andersen

PA029 Universitetskomiteen for Rogaland

PA-0030 Forusutvalget

PA-0031 Stavanger Håndverks- og Industriforening

PA-0032 Albert Jensen, blokkmaker A. Jensen

PA033 Johs Floor Bokhandel, Kirkegt 14, Stavanger

PA034  Norges storlosje av I.O.G.T. – avdeling Riska Losje nr 1721 – Hommersåk

PA035 Kassabok for Oppebørsler (1898–1901)

PA037 Overlærer Ommund Lunde

PA038  Kjøpmann i Stavanger (1889-1900)

PA039 Familien Mæland, Haugesund – Skipshandel

PA040 Familien Ueland, Vigrestad

PA041 Stavanger Kristelige Ungdomsforening

PA042 Firma Erik Berentsen AS, Øvre Holmegt 1, Stavanger

PA043 Henry Imsland, tegner i Stavanger Aftenblad

PA045 Fortellinger, dikt m.m. av Tf. Haraldstad

PA046  Lars H. Lendes Mekaniske Verksted og Nøklefabrikk / Nilssen og Mørks Maskinfabrikk

PA047 Thor Næsheim. Kannikbakken 6, Stavanger

PA-0048  Sverre Olsens samling

PA049  Norsk Folkehjelp Stavangerlaget

PA-0050 Stavanger Radiolytterforening

PA-0051 Lars Storhaug, arkitekt

PA-0052 Sverre Henriksen Agentur

PA-0053 Stavangerlaget i Oslo

PA054 Jærens Ullvarefabrikker AS

PA-0055 Turisttrafikkomiteen for Stavanger og Rogaland

PA056 Slaktermestrenes Assuranseforening

PA-0057 Stiftelsen Njadarheim Veidemark

PA-0060 Lesehjemmet, Løkkeveien 132

PA-0061 I.O.G.T. – Ora & Labora

PA-0062 I.O.G.T. – Kamp og Seier, Losje nr 10

PA-0063 I.O.G.T. – Asbjørn Kloster, Losje nr 684

PA-0064 I.O.G.T. – Rogaland, Losje nr 890

PA-0065 I.O.G.T. – Templernes Håp – Barnelosje nr. 7

PA-0066 I.O.G.T. – Heimly, Barnelosje nr 334

PA-0067 I.O.G.T. – Ottar Birthing – Ungdomslosje nr. 4

PA-0068 I.O.G.T. – Godtemplarnes Hus

PA-0069 I.O.G.T. – Stavanger Kretslosje

PA-0070 I.O.G.T. – Stavanger / Rogalands distriktslosje, Losje nr 5

PA-0071 I.O.G.T. – Felleslosjene

PA-0072  Minner fra den gamle brandstasjonen i Stavanger

PA-0073 Iduns julekomedie, skoleteater

PA-0074 Stavanger Kolonialkjøpmenns forening

PA-0075 Skipper Worse – Vålands historie

PA076 Stavanger Tinfabrikk

PA077  Einar Heden – omvisninger / foredrag

PA-0078 Heimefrontens befrielsesfond

PA-0079 Emma Nielsen Øgreid – Soldathjemmet, Kongsgata 43

PA-0080  Emma Nielsen Øgreid – Stavanger Kvinne- og Spebarnshjem

PA-0081 Boligbygging for eldre

PA-0082 I.O.G.T. – Barnelosje Dovre nr. 65

PA-0083 I.O.G.T. – Sangkvartetten ”Huldren”

PA-0084  I.O.G.T. – Søster Wathnes Minde , Losje nr 349

PA-0085  I.O.G.T. – Hermod, Losje nr 231

PA-0086 I.O.G.T. – Symra, Losje nr 6

PA-0087 I.O.G.T. – Protector, Losje nr 13

PA-0088 Agenternes forening i Stavanger

PA089  Frisinn

PA090  Verdandi (Frisinn)

PA091  Stavanger Aftenblad

PA-0092 Stavanger byorkester

PA093 Stavanger symfoniorkester

PA95 I. Omlands avissamling

PA096 Stavanger svømmeklubb

PA097  Andreas Jacobsen – bibel

PA-0098 Carl Andreas Olafsson, garvermester

PA099 Stavanger Handelstands forening

PA100 Ingvald M. Bredahl – Slektsgransker

PA-0101 Kaptein John H. Øvregaard

PA102  Kafe Internasjonal / Samvirkendes Forretningsutvalg

PA-0103 Asbjørn Vigrestad/Metall-Industri

PA-0104 Billedhugger Magnus Vigrestad

PA-0105 Overtollkontrollør Oscar Johan Todnem

PA-0106 Tasta Husmorlag

PA107 Birger Pedersen

PA-0108 St. Petri Asyl

PA-0109 Slekten Petersen von Fyren

PA110 Rektor A.E. Erichsens samlinger

PA111  Stavanger Filatelistklub

PA-0112  Firma Richard Johnsen

PA-0113 Ryfylkelaget

PA-0114 Stavanger Aktiemæglerforening

PA-0115 Arbeidsutvalget for Britisk uke i Vest-Norge/Stavanger Committee Gateway to Britain Week

PA116  Stavanger Arbeidsskole for gutter

PA-0117  Stavanger Krets av Norges Lektorlag – Dokumenter fra lærerstriden under okkupasjonen

PA118 Foreningen Norden i Stavanger

PA-0120 Stavanger Journalistlag

PA-0121 Stavanger Presseforening

PA-0123 Dorothea og Ommund Viks samling

PA-0124 Diverse Stavangertrykkeri – Dreyers kalender og andre trykksaker

PA-0126 Samling av Stavanger-utklipp

PA127  Thor G. Norås

PA-0128 C.S. Pedersen

PA-0129 Arkitekt Gustav Helland

PA-0130 Jacob Albrigtsen – Visedikter

PA-0131 Ingvar Molaugs samling

PA132 Kaia Isachsen – dagbøker

PA133 Karoline Nielsen

PA-0134 Svithun Husflidlag – Samleregistrering av leker i Stavanger 1988

PA135 Jan C.W. Ivarsons samling

PA-0137 Tasta ungdomsforening

PA-0138 Tasta kvegavlslag (feavlslag)

PA-0139 Tasta landbrukslag

PA-0140 Madla landmannsforening – Madla Bondelag

PA-0141 Madla ungdomslag

PA-0143 Henrichsen, Otto – papirer etter firmaet Johan Lie (Alf Lie)

PA-0144 Stavangerbrev fra krigsårene – disponent Eggert Andreassen

PA-0145 Andreas Nilsen Rygg (redaktør)

PA-0146  Nicolai Theodorius Rygg – sjefdirektør i Norges Bank

PA_0147 Sigurd Rygh – samling av gamle Stavangerviser/fattigforsorgsbestyrer Sara Berge

PA-0148 Madla Bondekvinnelag

PA-0149  Johannes Elgvin – kildesamling

PA-0150  Vestlandske turnkrets / Rogaland Turnkrets

PA-0151  Stavanger Idrettsforening (SIF)

PA-0152 Fotballklubben Gjøa

PA-0153 Inge Bø – privat samling av segl

PA154  Rogaland Krets av Norges Musikk Forbund

PA156  Røde Kors – Stavanger krets av Norges Røde Kors

PA-0157 AS Øyane

PA-0158 Stavanger West Inner Wheel Club

PA-0159 Finn Larsen, født 1914 – formannskapsmedlem for Arbeiderpartiet

PA-0160  Skipsfører Einar Bendiks Bentsen

PA161  Byggmester Kristoffer Dørheim

PA-0162 Stavanger Røde Kors Østerlide

PA-0163 Fotballklubben Vidar

PA164 Bokhandler Carl Bang

PA-0165 Arkitekt Michael Slettebø

PA-0166 Naturvernforbundet i Rogaland

PA-0167 Stavanger Fattigpleies Industri

PA-0169 Rogaland Livredningsselskap 

PA-0170 Portugisisk Konsulat

PA-0171 Andreas Jacobsen – “Ajax”

PA-0172 Stavanger Video og Smalfilmklubb

PA-0173 Stavanger Frisinnede Forening – Venstre v/Birger Pedersen

PA-0174 Stavanger Trekkspillklubb

PA-0175 Tjøl Oftedal – redaktør og kinosjef

PA-0176 Stavanger Musikkorps av 1919

PA-0177 Thalia – Christiania skuespillerpersonale/Det Norske Teater

PA178 Øvre Blåsenborg 8 – hjemmelsdokumenter

PA-0179 Julehefter

PA-0180 Hinna Speidertropp – Blå Kors

PA-0181 Redd Barnas Lokalkomité Stavanger

PA-0182 Stavanger Kommunes Gamaldanslag – Komdansen

PA-0183 Stavanger Pedagogiske Forening

PA-0184 Stavanger Offentlige Pensjonistforening

PA-0185 Stavangerlærernes Pensjonistlag

PA-0186 Stavanger Arkitektforening

PA-0187 Stavanger Agentur

PA-0188 Bernt Pedersen – baker, kjøpmann, bankbestyrer, viseordfører for Venstre

PA-0189 Øvre Kannik Beboerforening

PA-0190 Stokka Landbruksforening

PA-0191 Einar Hageseter – driftsbestyrer i Stavanger Aftenblad

PA-0192 Aksjonskomiteen for ”Leros Strength”-forliset

PA-0194 Arkitekt Sigrid Buch

PA-0195 Hinna Bridgeklubb/Vaulen Bridgeklubb

PA-0196 Johan Westlye

PA-0197 Streikeavisen Rogaland – Stavanger Aftenblad

PA0198 Hjemmenes Vels barnehage

PA-0199 Arbeidsstuene for barn

PA-0200 Arkitekttegninger vedr Frimurerlosjen St.Svithun og villa for konsul C. Middelthon

PA-0201 Skipsmekler Alf Wathne AS

PA-0202 Norges Brannkasse – Avd. Rogaland/Vest-Agder

PA203  Erling Johnsen & CO AS

PA-0204 Reidulv Skjelstad – lektor på St. Svithun skole – avisartikler med lokalhistorisk stoff

PA-0205 Fjermestad, Ths., Støpegods og Jernvarehandel

PA-0206 Knud Rønneberg – bilder og krigsnotater

PA-0207 Advokat Erling Ueland – artikler fra 2.verdenskrig

PA-0208 Advokat Sophus Smedsvig – protokoller med avisutklipp fra 2.verdenskrig

PA-0209  Driftsbestyrer Hagbart Henningsen – protokoll med avisutklipp og aviser fra 2.verdenskrig

PA-0210 Tasta Skolekorps

PA-0211 Martin Årre – arkivmateriale vedr 2.verdenskrig

PA-0212  Anna-Margrethe Olden – tegne- og formingslærer, fange på Grini

PA-0213 Stavanger Badeanstalt

PA-0214 Sigurd Refheim – lektor og forfatter av ”Gard og ætt i Madla”

PA-0215 Stavanger og Jæren Herrefrisørlaug

PA-0216 Stavanger Damefrisørlaug

PA-0218 Stavanger Frisørlaug

PA-0219 Forsamlingshuset ”Fredtun”

PA-0220 Per Barkved

PA-0221 Gottfred Borghammer – forfatter, kåsør, avholdsmann m.m.

PA222  Erstatningsrådet – råd vedr erstatning for norske konsentrasjonsleirfanger

PA-0223  Stavanger Cementvarefabrikk A/S

PA-0224 Stavanger og omland krigsinvalideforening

PA-0225 Olaus Olsens Teater

PA-0226 Stavanger Faste Scene

PA-0227 Stavanger Teater

PA-0228 Stavanger Musikalske Selskap

PA-0229 Stavanger Musikkforening

PA-0230 Stavanger Orkesterforening

PA-0231 Rogaland Hotell- og Restaurantforening

PA-0232 Sangkvartetten ”Njørd”

PA-0233 Malena Frøyland

PA234 Slekten Thilo – slektsdokumenter

PA235 Byrettsdommer Håkon Benneche

PA236 Familien Weidemann – slektshistorie

PA237 Ingrid Møller – turistbilder

PA-0238 St. Johannes Kirkering

PA239 Martin Lindgren

PA-0240 I.O.G.T. Ungdomsheimen Vonheim, Hillevåg

PA-0241 I.O.G.T. – Barnelosjen Ungskog, Buøy

PA-0242 I.O.G.T. – Bjørk og Ungbjørk, Hillevåg

PA-0243 I.O.G.T. – Ljose Voner, Tjensvoll

PA-0244 I.O.G.T. – Ungdomslosjen  Rogaland

PA-0245 I.O.G.T. – Stavanger Godtemplar ungdomslag

PA-0246 I.O.G.T. – Barnelosjen Rogaland

PA-0247 I.O.G.T. – Tonleik

PA248 Kongsgata 62 – hjemmelsdokumenter

PA249 Familien Eide – familiedokumenter m.m.

PA-0250 Stavanger Rotary Klub Stavanger Vest Rotary Klubb

PA251 Otto Arnfinn Steinberg – avisutklipp med lokalhistorie Stavanger og Mandal

PA-0252 Nordsjølægterkompaniet AS

PA-0253 Leversen, Sigurd AS

PA-0254 Carl Mathiesen AS – kles- og skredderforretning

PA-0255 Foreningen Musikkens Venner i Stavanger

PA-0256 Lundes Kolonial, Hundvåg

PA-0257 Matvareutdelingskomiteen

PA-0258 Johannes Ludvigsen – biografiske opplysninger om prester

PA259 Stavanger Venstre

PA-0260 Stavanger Skoglag

PA-0261 Tankrederiet ”AS Samtank”

PA-0262 Tasta Blindelag

PA263 Fortidsminneforeningen avdeling Stavanger

PA-0264 Stavanger Amatørscene

PA265 Stavanger Brukskunstforening

PA-0266 Driftsbestyrer Sigurd Indrehus ved Stavanger Telefonforretning

PA267 Siri Todleivsdatter

PA268 Malde på Torvet – jernvareforretning

PA269 Johan Abrahamsens pelsvareforretning

PA270 Stavanger Kjøpmannsforenings Opplysningskontor

PA271 Bokseren Jarl Johnsen

PA272 Stavanger Maskinlag

PA273 Rogaland Mediesenter

PA274 Torsdagsforeningen

PA-0275 Bjarne Fjermestad 

PA276  Snekkermester Hans J. Petersen – barndomsminner

PA277 Georg Helland – biografiske dokumenter

PA278 Tore Jacob Øglænd – opptegnelser som gjelder krigsfangenskap

PA279 Kongsgata 52 – hjemmelsdokumenter

PA280 Jens Zetlitzgate 45 – hjemmelsdokumenter

PA-0281 Aktiv Gymnastikkforening

PA-0282 Borgerklubbens medlemmer

PA283 Asbjørn Kloster

PA-0284 Stavanger Borgerlige Infanterikorps

PA285 Byfogd Oluf Andreas Løvold

PA-0286 Stavanger Amts Venstreforening

PA287 Tømmermann Simon Lønning – Hjemmelsdokument vedr. Øvre Strandgate 56

PA288 Bypoet Reinhold Nicholay

PA289 M. Østgaard

PA290 Sorenskriver Thaulow

PA291 Ulsbergleitet Beboerforening

PA-0292 Stavanger turnforening

PA293 Norem Baade AS

PA-0294 Jaattens Gjødselkompagnie

PA295 Gundersen & Slettebø A/S

PA296 Inge S. Årstad

PA297 Anne Sofie og Ingolf Jensen

PA298 Maskingrossisternes forening/Arbeidsutvalget for tyske lagre

PA-0299 Oltedal AS

PA-0300 Sirdalsutvalget

PA-0301 Stavanger Guideservice

PA302 Politiinspektør Thorleif Karlsen

PA-0303 Stiftelsen Ung Agenda 21

PA-0304 Alfred Hauges manuskripter og brevsamling

PA-0305 Jens Tvedt, forfatter og sjefsbibliotekar

PA-0306 Hans Thostensen – fotograf og journalist

PA-0307 Helge R. Myhre AS

PA-0308 Kjøpmannsfamilien Gabrielsen

PA-0309 Joen Fredrik Hansen

PA310 Rogaland Infanteriregiment

PA311 Skolebestyrer Peder Charles Pedersen

PA312 Kammerkoret Cantemus

PA-0313 Tasta bedehus

PA-0314 Byhistorisk Forening Stavanger

PA315 Tjensvold Forsamlingshus

PA316 K. Kristiansens Kolonial

PA317 Rydberg & Petterson Mekaniske Verksted AS

PA318 Hans Lange

PA319 Familien Johannes og Åge Ågesen

PA320 Professor M. Scheldrup

PA-0321 Josephines Stiftelse

PA-0322 Rosenberggata 21 B

PA-0323 Hasso Arthur Iwolit

PA-0324 Stavanger Domkor

PA-0325 Stavanger og Sør-Rogaland musikklærerforening

PA-0326 Hegre & Frafjord, slaktere

PA-0327 Buegatens Byggelag

PA-0328 AS Stavanger Automobil-Omnibusselskab

PA-0329 Stavanger private diakonisseforening

PA-0330 Stavanger Telefonforretning AS

PA-0331 Norsk Tidend, eksilavis

PA-0332 Vaulen og Hinna husmorlag

PA-0333 Sola Terminalbygg AS

PA-0334 Stavanger Sjakklubb

PA-0335 Patrioten, illegal avis

PA336 Rogalands Avis

PA-0337 Komiteen for Det Britiske og Udenlandske Bibelselskab

PA-0338 Kampen husmorlag

PA-0339 Familien Svennungsen

PA340 Olavshagen velforening

PA-0342 Huldeborg Barkved

PA-0343 Balliage de Rogaland

PA-0344 Komiteen for bevilling

PA-0345 Svend Åge Hansen, arkitekt

PA-0346 Iris Kemiske Fabrik AS

PA347 Televerket. Stavanger Teleområde

PA-0348 Feiermesternes landsforening, avdeling Stavanger

PA349 Norges Hermetikkfagskole, tegningsarkivet

PA-0350 Buch, Carl Emil, optisk og mekanisk forretning

PA-0351 Rogaland optikerlaug

PA-0352 Stavanger Amatørsymfoniorkester

PA-0353 Storm, Haakon og Ludvig Monsen, evangelister

PA-0354 Jacob og Arna Margrethe Kvæstad

PA-0355 Stavanger Fjord Sightseeing AS

PA-0356 Unnleiv Bergsgard

PA-0357 Stavanger Handelstands Sangforening

PA-0358 Egil Bjørøen

PA-0359 Stavanger Athenæum, leseselskap

PA-0360 Det nye Stavangerske Læse-Selskab

PA-0361 Det Stavangerske og Jedderens Læse-Selskab

PA-0362 Stavanger Gilde

PA-0363 Holmeegenes

PA-0364 Lindøens Opdragsanstalt og Redningshjem

PA-0365 MT Senator skipsbibliotek

PA-0366 Oddmund Vik, politiker og redaktør

PA-0367 Nemnda for vern av jord og jordbruksinteresser i Stavanger og Arealvurderingsutvalget i Stavanger

PA-0368 Torgrim Titlestad, professor og historiker

PA-0369 Tormod Torfæus-stiftelsen

PA-0370 M. Andreassen rammeforretning og kunsthandel

PA-0373 Mexico Aksjonen, avdeling Norge

PA-0374 Bate boligbyggelag

PA-0375 Einar Jaatun

PA376 Stavanger hørselsforening

PA377 Hafrsfjord hørselslag

PA-0378 Tore Bjørnsen, skiltmakerforretning

PA379 Caspar Brochmann, løytnant

PA380 Okkupasjonens første dager

PA-0381 Rønneberg & Co. (Knud Rønneberg), fotservice og ortopedisk skomakeri

PA-0382 Stavanger skomakerforening

PA383 Gerda Knutsen (1900-1956)

PA-0384 Erling og Minna Ramsland

PA-0385 Carl Fredrik Bassøe, ingeniør og direktør

PA-0386 Alternativt marked, Stavanger A/L

PA-0387 Arbeidernes turn og idrettslag (A.T.I.L), Stavanger

PA-0388 Frisinn Sportsklubb

PA389 Familien Bærland

PA-0390 Rune Helgø

PA392 Familien Seeman Svendsens fotosamling

PA-0393 Stavanger Handelsstands Understøttelsesforening

PA394 Sverre Tønnessen, fotosamling

PA-0395 Stavanger fredslag

PA-0396 Dreyer Aksjeselskap

PA-0397 Sigmund Rege, arkitekt

PA398 Stavangeren, avis (1852-1899)

PA-0399 Midtre Våland beboerforening

PA-0400 Hetland tuberkulose- og helselag

PA401 Velforeningen Våland Syd

PA402 Maktå på Stra’en, manuskript

PA-0403 Stavanger Handelsstands kvinneforening

PA404 Commiisjonen for skibsmaalinger (1838-1889)

PA405 Astrid Hesby, fotoarkiv

PA406 Erik Holgersen, disponent

PA407 Odd Inge Worsøes fotoarkiv

PA408 Halvor Sivertsen

PA409 Sunde Sanitetsforening

PA410 Trønderlaget i Stavanger og omegn

PA411 Kjell Husebø, glassdias-samling

PA412 Colin R. MacIntosh

PA413 Søilands Papirhandel

PA414 Glassdias

PA415 Ukjent lysbildesamling

PA416 Fotograf E.W.S. AS

PA417 Hinna Sanitetsforening

PA418 Fotosamling

PA419 Stavanger Mercantile Club

PA-0420 Stavangerbokens Venner

PA-0421 Promenaden AS

PA-0422 Andreas Hillberg, dikter

PA-0423 Musègata 58

PA-0424 Ole Dahle, kolonialhandel

PA-0425 Familien Osjord og Hagerup Nielsen

PA-0426 Platou skole

PA-0427 Frøknene Rings pikeskole

PA-0428 Storms skole

PA429 Einar Andreassen, motstandsmann og redaktør

PA-0430 Kari og Duane Mills

PA-0431 Stavanger Almueskolelærerforening

PA-0432 Jacob Hidle, fotograf

PA433 Ukjent samling glassdias

PA-0434 Magnus Samuelsen, sanger

PA-0435 Erik Erga, arkitekt

PA-0436 Familiene Falck og Daae

PA-0437 Skipet “Nanna”

PA438 Innbundne noter

PA-0439 Tannlege Justina Haukelid

PA-0440 Stiftelsen Sinnslidendes Venner Rogaland

PA-0441 Lilleborg Fabriker AS, Stavanger

PA-0442 Stiftelsen Ullandhaug Økologiske Gård

PA-0443 Christian Jacobsen, snekkermester

PA444 Axel Kiellands samlinger

PA445 Christopher Ertzager Lassen, megler (1835-1855)

PA446 Engel Hansen

PA447 Eiganes Mølle

PA448 Samling av privat avlevert eiendomsdokumentasjon

PA450 Arve Simonsen, fagleder trafikksikring i Stavanger kommune

PA451 Knud Baade Helland

PA452 Jan Hendrich Lexow

PA454 Odd Jan Svensson – kart

PA455 Erik Landmark – skattesedler og menighetsblad

PA456 1ste Mai, avis

PA457 Fotoserie med malerier av Lars Hertervig

PA458 Lillian Michaelsen – postkortsamling

PA459 Eyvin Dahl, stadsfysikus

PA460 Arild Jacobsen, fotografier

PA461 Birger Eikeland

PA462 Nokas, film

PA463 Sverre Hodne, forfatter

PA-0464 The Bohemian Jazz Club

PA-0465 Seven Up 7 Up, dixielandband

PA466 Næringsforeningen i Stavanger-regionen

PA467 Hindal gård

PA468 I.O.G.T. Fjellbekken

PA469 Knut Høylands kvartett

PA-0470 Madla kontrollag

PA-0471 Malde Aktiemølle

PA-0472 Madla-Revheimsmyra kanalselskap

PA-0473 Malde agentur av Storebrand

PA474 K. Opsanger bokhandel

PA-0475 Norwegian Engineers Society of New York

PA476 Nils Iversen Hiorth. Fattigfogd og gullsmed

PA477 Jernbanepersonalets Interessekontor Stavanger

PA478 Harald Sem. Fotograf og XU-agent

PA479 Hans Emil Hansen, konfeksjonsselger og motstandsmann

PA480 Ukjent fotoalbum

PA-0481 Madla, gnr. 38, bnr. 27

PA483 Seniorklubben Danske Bank – fotoalbum

PA484 Tønnes Sandstøl, lærer

PA485 Hakon Johannessen, fotograf

PA486 Erling Sømme

PA488 Odd Ressen

PA490 P. Pedersen & Søn, Cigar og Tobaksfabrik

PA491 Alf Axelsen, forlegger

PA492 Familien Greve

PA494 Stavanger Dampkjøkken, Nedre Strandgate 11

PA495 Stavanger kolonihager

PA496 Ledaal Vest beboerforening

PA497 John Karlstrøm

PA498 J. G. Ferveda, fotosamling

PA499 Nancy Thorsen, fotosamling

PA-0500 Johan A. Jacobsen. Bilder fra okkupasjonen og frigjøringen

PA501 Flyvåpenet – avgradert luftfoto

PA-0502 Knut Thorsen Sørnes, gårdbruker (1835-1915)

PA-0503 Gard Paulsen, fotograf og motstandsmann

PA504 Inge Bø, professor

PA-0505 Waldemar Eide, fotograf

PA-0506 Halvor Pedersen, forlegger

PA-0507 John Kjølvik, skomaker og fotograf

PA508 Brit Jacobsen Kavli, fotosamling

PA509 Villa Blidensol – fotoarkiv

PA-0510 Orre, bruk nr. 2

PA-0511 Harry Nor-Hansen, fotograf

PA-0512 Paul Jähre, fotografier fra krigen

PA-0513 Friestad Tjensvold-familen

PA-0514 Ivar Holm. Glassdias

PA-0515 Marcel Svendsen. Fotoarkiv

PA-0516 Julie Lund

PA-0517 Familien Kielland. Gruppebilde

PA-0518 Reinhold Mæland. Haugesund. Fotoarkiv

PA-0519 Chr. Bjelland & Cos barnehage – fotoarkiv

PA520 J. A. Köhler & Co, handelshuset

PA521 Magne Soma. Gullsmed – fotoarkiv

PA522 Jens Helland Strøm – fotoarkiv

PA523 Fam. Svendsen, Monsen og Gabrielsen – fotoarkiv

PA524 Skipsfører Jensen – fotoarkiv

PA525 Else Margrethe Larsen – fotoarkiv

PA526 Thore Thorsen – fotoarkiv

PA527 Rogalandsbanken – fotoarkiv

PA530 Rogaland krigshistoriske museum

PA531 Carl Sundt Hansen – fotoarkiv

PA532 Bilder fra boken Stavanger Næringsliv

PA533 Tysklandsbrigaden – fotoarkiv

PA534 Skipsreder Georg T. Monsen

PA535 Endre Qvie Berner, kjøpmann og skipshandler

PA536 Sandnes Næringsforening

PA-0537 Lions Club Stavanger

PA538 J. Jacobsen, direktør ved Stavanger Støberi & Dok. – fotoarkiv

PA539 Stavanger Tuberkuloseforening

PA540 Berto Haugland

PA541 Leif Bowitz, Emigrasjons- og Agenturforretning

PA542 Rogalands folkeblad, avis

PA543 Stavanger Avis (I) (1889-1911)

PA544 Rogaland Blad for avhold og fred

PA545 Vestlandet, avis

PA-0546 Dyrebeskyttelsen Sør Rogaland

PA547 Stavanger Socialdemokrat, avis

PA548 Stavanger Morgenblad, avis

PA549 Krig & Fred, avis

PA550 The Saga, avis (1976-1984)

PA551 Dagbladet Rogaland, avis

PA552 Stavanger morgenavis (tidl. Stavangeren)

PA553 Vestlandets Avis

PA554 Rygja Tidend, avis

PA555 Hafrsfjordposten, avis

PA556 Molboposten, vittighetsblad

PA557 Stavanger Avis (II)

PA558 Folkeakademi Rogaland

PA-0559 Ingrid Økland

PA-0560 Olav og Anne Gurine Årstad

PA561 Næringsrådet i Rogaland

PA562 Rosenkildehuset AS

PA563 Kraftakt Ryfast AS

PA564 Kyststamveg Stavanger – Bergen AS

PA-0565 Peder Klow (1764-1824)

PA566 Kvam’s kafé

PA567 T. & H. Kvam kolonialforretning

PA-0568 SIF Eldre

PA-0569 Pensjonistkoret “Sangbrødrene”

PA-0570 Stavanger Oplysnings- og inkassobyrå

PA-0571 Nablusforeningen i Stavanger

PA-0572 Jonas Aadnøy Entreprenørforretning / A/S Jonas Aadnøy

PA573 Spenncon AS

PA-0574 Lauritz Wanvik jr.

PA-0575 Forus Bedehus og Forus kristelige forening

PA-0576 Hinna guttelag

PA577 Hinna Kr. Ungdomsforening

PA578 Gården Nordsletten, Hinna, gnr./bnr. 17/230

PA-0579 Familien Oftedahl

PA-0580 E. S. Riise A/S

PA-0581 Viking Junior Band

PA-0582 Familien Skjæveland

PA-0583 Helgø, Agnes (1922-) og Johan (1915-2001)

PA584 Wilhelm Zachs – fotoarkiv

PA585 Erling Sømme Kielland

PA586 Odd Noreger Pisani – fotoarkiv

PA-0587 Ludvig Haga – fotoarkiv

PA588 Erik Thoring – fotoarkiv

PA-0589 Stavanger kjøpmannsforening

PA590 Ingrid Sømme – fotoarkiv

PA591 Wolfram Richter – fotoarkiv

PA592 Albert Barstad, fotografier, utklipp og samlinger

PA593 Odd Fellow Loge nr. 5 Vesterlen

PA-0594 Forus Næringspark AS

PA595 Stavanger mellom sild og olje – fotoarkiv

PA596 Stavanger bys 800-årsjubileum

PA597 Oscar Gulliksen – fotoarkiv

PA598 Olav Knutsen – fotosamling

PA599 HIFO Rogaland

PA600 Zacharias Zachariasen

PA601 Rogaland Asian Culture & Art Society

PA602 Rogaland Pakistan Welfare Organization/Pakistan Velferds Gruppen

PA603 The Muslim Association of Rogaland

PA604 Rogaland Muslim Society Norway

PA605 Fortidsminneforeningen Rogaland

PA-0606 Toralf Kaada Arkitekter AS

PA-0607 Det hvite Kors, kvinneforening

PA-0608 Unge Kvinners Kristelige Forening (U.K.K.F.), Stavanger

PA609 Storhaug bydelsavis

PA610 Stavanger biblioteks avissamling

PA611 Sofie Asheim, lærer

PA612 Byggingen av Oltesvik kraftverk

PA613 Lillian J. Abrahamsen

PA614 Bodil Wold Johnsen, byarkivar og historiker

PA615 Arkitekt Kirsti Kroken Solheim / KS-tegneservice

PA616 Stavanger Filmklubb

PA617 Norsk kolonihageforbund, Rogaland krets

PA618 Edvard J. Torgersen

PA619 Rennesøy Husflidslag

PA620 Østhusvik Foreldrelag

PA-0621 Møsterøy Husmorlag

PA-0622 Rennesøy Musikkorps

PA623 Rennesøy Bygdekvinnelag

PA624 Rennesøy Sanitetsforening

PA-0625 Rennesøy Venstre/Rennesøy Venstrelag

PA626 John Hilmar og Karoline Evertsen

PA627 Hjørdis Riise

PA-0628 Brynes Planteskoler AS

PA629 Hinna Idrettslag

PA630 Human Etisk Forbund, Rogaland fylkeslag

PA631 Jåttåvågen Båtforening

PA632 Oline Svendsen

PA633 Bjørn Hansen – fotoarkiv

PA634 Anna Bjørklund

PA635 Arne Kaada – fotograf

PA636 Lorentz Hirz Aurbakken

PA637 Kari Helliesen – fotoarkiv

PA638 Landsturnstevnet 1911 i Stavanger – fotoarkiv

PA639 Saltnes båtforening Hundvåg

PA-0640 Rogaland Kunstsenter

PA-0641 Bildende Kunstneres Forening Rogaland

PA642 Ommund Osmundsen, fotoarkiv

PA643 Våland Bok-kafe A/L

PA644 Losje Minerva nr. 1

PA645 Familiene Malde og Bøe, fotoarkiv

PA646 Gry Torkelsen, fotograf

PA647 Kjell Kristensen, fotoarkiv

PA648 Hustvedt & Co. AS

PA-0649 Finnøy hesteassuranse

PA-0650 Høyere kommunal funksjonærs forening

PA-0651 Gretelill Tangen

PA-0652 Thor Inge Kristiansen

PA-0653 Thoralf Kristiansen

PA-0654 Stavanger omegn lokallag og Norges Fibromyalgi Forbund

PA655 Familien Leversen – fotoarkiv

PA-0656 Buøy barneparkering

PA-0657 Norges Håndballforbund, Region Sørvest

PA-0658 Hundvåg Båtforening

PA659 Hundvåg Folkedanslag

PA-0660 Buøy båtforening

PA-0661 Rogaland Trafikktekniske Forening

PA-0662 Finnøe Læseselskab

PA-0663 Østhusvik Handelslag

PA-0664 Utstein Kloster Skytterlag

PA-0665 Torgeir Bø trevare

PA666 Sørbø Landbruksforening

PA-0667 Rennesøy og Mosterøy assuranselag for lausøyra

PA668 Rennsøy pelsdyrforlag

PA-0669 Rennsøy og Mosterøy hestealslag

PA-0670 Rennesøy Meieri

PA-0671 Rennesøy Gjensidige Fartøyforsikring

PA-0672 Rennesøy Bondelag

PA-0673 Mosterøy og Kvitsøy gjensidige branntrygdelag

PA674 Larsina Døskeland

PA-0675 Losje Bru og Sokn nr. 1779

PA676 Kristian Finnesand

PA-0677 Innakleivs Feavslag

PA-0678 Håvard Vetrhus

PA679 Rennesøy Fiskarlag

PA680 Rennesøy Bondeparti/Rennesøy Senterparti

PA-0681 Barnelaget Matravarden

PA-0682 Elisabeth Edlands legat

PA-0683 Kart over Godeset

PA684 Rogaland Musikkforbund

PA686 Paulene og Marie Vik

PA-0687 Sørbø Ungdomslag

PA688 Rennesøy Venstreforening

PA-0689 Håkon Galta

PA-0690 “Nybrot” ungomslag

PA691 Rennesøy totalavholdsforening

PA-0692 IOGT-Losje Trygve Olavson Bru

PA-0693 Firma Jakob Håvarstein, Vikevåg

PA694 Barnelosje “Hausken”

PA695 Leiv Oma, lærer

PA-0696 Mosterøy Folkeakademi

PA-0697 Rennesø Skibsassuranseforening

PA-0698 Rennesøy Forbruksforening

PA-0699 Rennesøy sangkor og musikklag

PA-0700 Mosterøy Trygdelag for hester

PA701 Kreditorforeningen for Stavanger og Rogaland

PA-0702 Stavanger kunstmuseum

PA-0703 Mosterøy bygdemuseum

PA-0704 Mosterøy ungdomslag

PA-0705 Finnøy fråhaldslag

PA-0706 Finnøy bondelag

PA-0707 Chr. Hanasands og hustrus legat

PA-0708 Aamund Salveson, skulestyrar

PA-0709 Rygjabø fylkesskule

PA-0710 IOGT-barnelosje “Ungdomsheimen”, Skartveit

PA-0711 Jørstad gård

PA-0712 Fråhaldslaget “Smørblomen”, Skartveit

PA-0714 Finnøy lærerlag (I)

PA-0715 Finnøy Bondeparti/Senterparti

PA-0716 Sjernarøy Helselag

PA-0717 Sigrid Hidle

PA-0718 Sjernarøy Bondelag

PA-0719 Kåre Sand, førsteamanuensis i arealplanlegging

PA-0720 Svanholm, Familie

PA-0721 Finnøy kristelege ungdomsforening

PA-0722 Finnøy kristelege ungdomslag

PA-0723 Rennesøy folkedanslag

PA-0724 Mannskoret “Nøkken”

PA-0725 Norsk Lærerlag Rennesøy

PA-0726 Judaberg båtforening

PA-0727 Finnøy helselag

PA-0728 Bethel bedehus, Finnøy

PA-0729 Finnøy IL

PA-0730 Betania bedehus, Finnøy

PA-0731 Finnøy sykkelcrossklubb

PA-0732 Kyrkjøy bedehus

PA-0734 Storhaug skolekorps

PA-0735 Knut Sømme, foto- og filmarkiv

PA736 Sjernarøy Mållag

PA-0737 Sjernarøy Ungdomslag

PA-0738 Teofil Vasbø, styrmann og krigsseiler

PA-0740 Kampen menighets barnehage

PA741 Ytre Hafrsfjord båtforening

PA742 Kvernevik Båtforening

PA743 Hans Henriksen, fotograf

PA-0744 Svithun hagelag

PA745 Stabenfeldt Forlag

PA-0746 Tusenfryd. Bedriftskunstforening i Stavanger kommune

PA747 Helge Solum Larsen

PA-0748 Uldals handelsskole

PA-0749 Byggmesterforbundet Rogaland

PA-0750 Den Store Norske Humorfestivalen

PA-0751 Vardeneset Idrettsforening

PA-0752 Norsk Rasjonaliseringsforening, Avdeling Rogaland

PA-0753 AS Vestlandske Gummivarefabrikk

PA-0754 Rogaland Krets av Norsk Godtemplarnes Ungdomsforbund

PA-0755 Aleneforeldreforeningen for Stavanger og omegn

PA-0756 Johannes skolekorps

PA757 Tjensvoll skolekorps

PA-0758 Buøy skoles musikkorps

PA-0759 Kvaleberg skolekorps

PA760 Nylund skoles foreldrelag

PA-0761 Tasta skoles foreldrelag

PA762 Våland skoles foreldrelag

PA763 Kvaleberg skoles foreldrelag

PA764 Madlamark skoles foreldrelag

PA-0765 Buøy skoles foreldrelag

PA766 Vaulen skoles foreldrelag

PA767 Kristianlyst skoles foreldrelag

PA-0768 Mosterøy skolers foleldrelag

PA769 Åmøy skoles foreldrelag

PA-0770 Ullandhaug skoles foreldrelag

PA-0771 Kamerat Klubben Stavanger

PA772 Teknologi Forum Rogaland

PA-0773 Ingeborg og Kunt Hoem arkitekter

PA-0774 Utdanningsforbundet Rennesøy

PA-0775 Familiene Christophersen, Gaard og Robberstad

PA-0776 Ludvig Imsland, arkitekt

PA-0777 Club Max

PA-0778 KMN Heimdal

PA-0779 Tou AS

PA-0780 Jåtun Fellessalg

PA781 Hetland lærerlag

PA782 Stavanger lærerlag

PA783 Stavanger lærer- og lærerinnelag

PA784 Rogaland lærerinnelag

PA-0785 Destinasjon Stavanger

PA-0786 Region Stavanger

PA-0787 Stavanger Karateklubb

PA-0788 Finnøy pensjonistlag

PA-0789 Grotten bar

PA-0790 Wenche Bowitz Berg

PA-0791 Sofie Bowitz

PA-0792 T. Tønnesen bilverksted

PA-0793 Østhusvik Yngreslag

PA-0794 Østhusvik 17. mai-komite

PA-0795 Juletrefestkomiteen for Heggland/Østhusvik

PA-0796 Johan Marnburg

PA-0797 Guttorm Lauvsnes

PA-0798 John Teodor Nesvik

PA-0799 Rogaland Møbelhandlerforening

PA-0800 Ann Helen Haugsgjerd

PA-0801 Helge Aga

PA-0802 Varden menighetsbarnehage

PA-0803 Utdanningsforbundet Finnøy

PA-0804 Finnøy Lærarlag (II)

PA-0805 Bernhard Lund

PA-0806 Madla IL

PA-0807 Stavanger Bluesclub

PA-0808 Stavanger Rederiforening

PA-0809 Maritimt Forum Stavanger

PA-0810 Stavanger Damebridgeklubb

PA-0811 Simon Svendsen

PA-0812 Vestkysten, avis

PA-0813 Rasmus P. Thu, fotograf

PA-0814 Sjernarøy avhaldslag

PA-0815 Hidle nordre, Sjernarøy, gnr./bnr. 55/3

PA-0816 Stavanger konsertforening

PA-0817 Bru landhandel

PA-0818 Mosterøy redningsforening

PA-0819 Mosterøy IL

PA-0820 Rennesøy IL

PA-0821 Idrettslaget Brodd

PA-0822 St. Olavsgården AS

PA-0823 Thorleif Sunde AS

PA-0824 Karl Svendsen gullsmedforretning

PA-0825 Per Inge Torkelsen

PA-0826 Mund- og halskreftforening Rogaland

PA-0827 Strandens røkeri

PA-0828 Arthur J. Tønnesen

PA-0829 Bruktmarkedet på Nytorget

PA-0830 Odd-Jan Jonassen

PA-0831 Italiensk visekonsulat i Stavanger

PA-0832 Hemsens minde, legat

PA-0833 Michael Haaland

PA-0834 Thoralf Friestad

PA-0835, Klara Judith Aurbakken, musikklærer og organist

PA-0836 Rennesøy Høyre

PA-0837 Amerikafondet Mosterøy og Rennesøy

PA-0838 Madla, gnr./bnr. 31/32

PA-0839 Erling Næss AS

PA-0840 C. Hals A/S

PA-0841 Johan Fosse, musikk- og sportsforretning

PA-0842 H. T. Ruud AS, musikkhandel

PA-0843 Symfoni AS, musikkhandel

PA-0844 Sjernarøy fredsforening

PA-0845 Fogn barnehage

PA-0846 Jacobsen Blomster

PA-0847 Stavanger Forsikringsselskap AS

PA-0848 Fartein Valen, komponist

PA-0849 Tor Olav Førland

PA-0850 Alice Øknsnevad

PA-0851 Stavanger Kommunes korps

PA-0852 Arne Dørumsgård

PA-0853 Norsk Lydinstitutt Stavanger

PA-0854 Grammofoncentralen AS, musikkhandel

PA-0855 Stavanger Lydbåndklubb

PA-0856 Pirat-Radio

PA-0857 Siddis-Radio

PA-0858 Stavanger Byselskab

PA-0859 Eyvind Retzius og Svein Bjoland, arkitekter

PA-0860 Barneavhaldslaget Sjerna

PA-0861 Harald Halvorsen

PA-0862 Løgnaslaget

PA-0863 Vulkaniseringscentralen/Forus Dekk AS

PA-0864 Øyane Pensjonistklubb

PA-0865 Arne Rettedal

PA-0866 Iversens pensjonat

PA-0867 Firma J. Gausland

PA-0868 Jaatun avholdslag

PA-0869 Jåtten skoles foreldrelag

PA-0870 Jåtten skoles skolekorps

PA-0871 Lars Ramndal

PA-0872 Arne Joakimsen AS

PA-0873 Von. Bru og Sokn avholdslag

PA-0874 Metodistkirkens barnehage

PA-0875 Norsk Oljemuseum KS

PA-0876 Kanutten barnehage

PA-0877 Stavanger Næringsselskap AS

PA-0878 Universitetsfondet for Rogaland

PA-0879 Domkirkens sykehjem

PA-0880 Blidensol sykehjem

PA-0881 Solheim barnehage

PA-0882 Motorveien E39 Rogaland AS

PA-0883 Selskabet for moralsk forvildede Menneskers Redning

PA-0884 St. Petri barnehage

PA-0885 Astmabarnehagen, Stavanger

PA-0886 Alfred Egenberg, lege

PA-0887 Øyane sykehjem

PA-0888 Tasta sykehjem

PA-0889 Buøy skole, mødreklubben

PA-0890 Johan Lundbø

PA-0891 Bergfangenes Forening

PA-0892 Stiftelsen Krabat barnehage

PA-0893 Bru og Sokn barneavholdslag

PA-0894 John Sanders

PA-0895 Rolf Østbye

PA-0896 Odd Leren

PA-0897 Stiftelsen Musikkhuset Bjergsted

PA-0898 Rolf Davidson

PA-0899 Toralv Lura

PA-0900 Norges Døveforbund Stavanger

PA-0901 Stavanger Døves Idrettsforening

PA-0902 Kretsstyret for skolekorpsene

PA-0903 Sandnes Døve Sportsklubb

PA-0904 Stavanger Litografiske Anstalt

PA-0905 Olav Nygaard, høyesterettsdommer

PA-0906 Vaulen skoles musikkorps

PA-0907 Stiftelsen Hafrsfjordspillene

PA-0908 Torsvik og Thesen AS

PA-0909 Madsen, Torsvik og Stockholm

PA-0910 Rygekongens venner

PA-0911 Verdens barn, avdeling Rogaland

PA-0912 Belltech Computers AS

PA-0913 Sameiet Nedre Banegate 3

PA-0914 Hermetikkindustriens Arbeidsgiverforening

PA-0915 Konservindustriens Teknologforening

PA-0916 Mosterøy Indremisjonens Ungdomslag

PA-0916 Rogaland Fotballdommerlaug

PA-0918 Storhaug Pensjonistforening

PA-0919 Stavanger Kammermusikkfestival

PA-0920 Madla Svinealslag

PA-0921 Henrik Paaske

PA-0922 Stavanger Rotary Klubb

PA-0923 Stavanger Rotary Klubbs feriekoloni «Tryggheim»

PA-0924 Robert Johnsen

PA-0925 Grethe Helene Johnsen

PA-0926 AKKS Stavanger

PA-0927 Jåttå og Hinna historielag

PA-0928 Rogaland Ungdomssymfoniorkester

PA-0929 Borettslag Tjensvold I

PA-0930 Våland skolekorps

PA-0931 Filmklubbsammenslutningen i Rogaland

PA-0932 Stavanger Barnefilmklubb

PA-0933 Bondepartiet Mosterøy/Mosterøy Senterparti

PA-0934 Bru/Sokn Idrettslag

PA-0935 Rennesøy Ungdomslag

PA-0936 Vestre Åmøy Velforening

PA-0937 Rennesøy kunstlag

PA-0938 Skolelaget for Johannes skole

PA-0939 Mødreklubben for Johannes skole

PA-0940 Stiftelsen Grønn by

PA-0941 Rogaland Invest AS

PA-0942 Thorleif Johannes Haugsgjerd

PA-0943 CISV Rogaland

PA-0944 Lyse Kraft DA

PA-0945 A/S Flørli

PA-0946 A/S Lysefjord

PA-0947 Familie Mathiesen

PA-0948 Madla Miniklubb

PA-0949 Cafe Rogaland

PA-0950 Nylund skoles Mødreklubb

PA-0951 Søndagsskolen i Stavanger

PA-0952 Thorleif Våland, arkitekt

PA-0953 Lærer og lærerinnenes begravelseskasse

PA-01029 Domkirkens barnehage