Oversikt over institusjons- og organisasjonsarkiv

“En institusjon kan være offentlig eller privat. Private institusjoner har gjerne en samfunnsmessig eller offentlig karakter, og de kan ha ansvar for å utføre visse oppgaver som normalt gjøres av det offentlige. Private skoler, barnehager, sykehjem og aldershjem er eksempler på institusjoner som danner privatarkiv.

Dersom private institusjoner senere ble overtatt av kommunen eller staten, har ofte arkivmaterialet fra den ikke-kommunale/statlige perioden fulgte med avleveringene til byarkivet eller statsarkivet.” -Utdraget er hentet fra boken «Privatarkiver» av Wilhelm Lange, Dag Mangset og Øyvind Ødegaard.