“Bedriftsarkiv er en samlebetegnelse for arkiver fra all slags næringsvirksomhet, uansett eierform. Som følge av dette rommer denne kategorien store variasjoner, fra arkiver som bare består av en enkelt kundeprotokoll til arkiver på flere hundre hyllemeter.

I perioder med utstrakte strukturendringer innenfor næringslivet – enkeltbedrifter blir kjøpt, solgt, sammenslått med andre bedrifter med ny produksjon under gammelt navn – kan det være vanskelig å ikke miste det enkelte arkiv av syne. Stort sett er det slik at en bedrift med eget styre og regnskap dannet sitt eget arkiv.

Kommunalt eide selskaper, som ikke er forvaltningsbedrifter, betraktes som bedriftsarkiver.” -Utdraget er hentet fra boken «Privatarkiver» av Wilhelm Lange, Dag Mangset og Øyvind Ødegaard.

I slutten av 2022 hadde Stavanger byarkiv omtrent 160 privatarkiver fra bedrifter i sine samlinger.

Elektrisitetsforsyning
 • A/S Flørli (PA-0945)
 • A/S Lysefjord (PA-0946)
 • Lyse Kraft DA (PA-0944)
Industrivirksomheter
Produksjon av matvarer, drikkevarer og tobakk
Produksjon av tekstiler, klær, lær og lærvarer
 Produksjon av trevarer og møbler
Trykkerier
 • Stavanger Litografiske Anstalt (PA-0904)
Produksjon av kjemiske produkter og gummiprodukter
Produksjon av ikke mineralholdige mineralprodukter
 • Spenncon AS (PA-0573)
Produksjon av metallvarer
Produksjon av maskiner
 • Rydberg og Petterson Mekaniske Verksted (PA-0317)
Varehandel
Agentur- og engroshandel
Detaljhandel
 • Handelshuset J. A. Köhler & Co. (PA-0520)
 • Firma Richard Johnsen (PA-0112)
 • Kjøpmann (PA-0038)
 • Stavanger Fattigpleies Industri (PA-0167)
 • Alternativt marked Stavanger A/L (PA-0386)
 • Belltech Computers AS (PA-0912)
 • Ole Dahle, kolonialhandel (PA-0424)
 • Firma J. Gausland (PA-0867)
 • K. Kristiansens Kolonial (PA-0316)
 • K. & T. Kvam kolonialforretning (PA-0567)
 • S. Leversen AS (PA-0253)
 • Rennesøy Forbruksforening (PA-0698)
 • Østhusvik Handelslag (PA-0663)
 • Johs. Floor Bokhandel (PA-033)
 • K. Opsager bokhandel (PA-0474)
 • Søiland Papirhandel (PA-0413)
 • Johann Abrahamsens pelsvareforretning (PA-0269)
 • Norem Baade AS (PA-0293)
 • Oltedal AS (PA-0299)
 • Malde på Torvet, jernvareforretning (PA-0268)
 • Ths. Fjermestad Støpegods og jernvarehandel (PA-0205)
 • Johan Fosse, musikk- og sportsforretning (PA-0841)
 • Grammofoncentralen AS, musikkhandel (PA-0854)
 • C. Hals A/S (PA-0840)
 • Erling Næss AS, musikkhandel (PA-0839)
 • H.T. Ruud AS, musikkhandel (PA-0842)
 • Symfoni AS, musikkhandel (PA-0843)
 • M. Andreassen, rammeforretning og kunsthandel (PA-0370)
 • Carl Emil Buch, optisk og mekanisk forretning (PA-0350)
 • Ola Rasmussen Bøe (PA-0011)
 • Hustvedt & Co. AS (PA-0648)
 • Firma Jakob Håvarstein, Vikevåg (PA-0693)
 • Erling Johnsen & Co. AS (PA-0203)

 

Transport og lagring, samt bilverksteder
Transport og lagring
 • AS Stavanger Automobil-Omnibusselskab (PA-0328)
 • Familien Mæland Haugesund, skipshandel (PA-0039)
 • Nordsjølægterkompaniet AS (PA-0252)
 • Tankrederiet «AS Samtank» (PA-0261)
 • Alf Wathne AS, Skipbmekler (PA-0201)
 • AS Øyane (PA-0157)
Bilverksteder og handel med biler
 • Thorleif Sunde AS, bilforretning og bilverksted (PA-0823)
 • T. Tønnesen bilverksted (PA-0792)
  Overnattings- og serveringsvirksomhet
  Informasjon og kommunikasjon

  Forlagsvirksomhet

  Aviser

  Telekommunikasjon

  Tjenesteyting

  Advokater, jurister

  Arkitekter

  Utleievirksomhet

  • Stavanger Maskinlag (PA-0272)

  Reisebyrå/reiselivsaktører

  Annen tjenesteyting

  Undervisning, helse- og sosialtjenester
  Kulturbedrifter
  Annen tjenesteyting - medlemsorganisasjoner
  • Kraftakt Ryfast AS (PA-0563)
  • Kyststamveg Stavanger – Bergen AS (PA-0564)
  • Rosenkildehuset AS (PA-0562)
  • Stavanger Næringsselskap (PA-0877)
  • Universitetsfondet for Rogaland (PA-0878)