Boregeilen, Jåttå, Hinna bydel. Boliggate i jordbruksområde fra Jåttåveien i nordvestlig retning som ender i blindvei.

Veien har navn etter den gamle Boregeilen som den følger. En geil (fra norrønt) er en vei eller en fegate som gikk fra gårdstunet og til utmarka, og ble brukt til å jage dyrene til og fra beite. En geil har gjerne steingjerde eller annet stengsel på begge sider. Fra gammelt av het området Brunnholsgeilen, men i samsvar med den lokale uttalen ble veien kalt Boregeilen. Veistrekningen ble delvis stengt da Motorveien kom.

Navnevedtak: 1973

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger Byleksikon, 2008
Rygh, Oluf: Norske Gaardnavne, 1897

Flere innlegg
PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes PlanteskolerHistorien til Brynes Planteskoler går tilbake til året 1887. Det er dermed det eldste gartneriet i Norge som fremdeles er i drift.Grunnleggeren for planteskolen var Thorstein Bryne (1852-1941). Han var født i Stavanger i en kvekerfamilie....

De andre

De andre

De andre«De andre» er navnet på utstillingen Norsk Lydinstitutt hadde fra 2017-2018. Målet med utstillingen var å trekke frem «de andre» norske sangerne fra første halvdel av 1900-tallet. De fleste kjenner til Kirsten Flagstad og Ivar Andresen, som begge var sangere...

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard: Biografi og ressurserArne Oddvar Dørumsgaard Født: 7. desember 1921, Fredrikstad, Østfold Død: 13. mars 2006, Marzio, Italia Komponist, sanger og gjendikter. Foreldre: Lærer Peder Dørumsgaard (1882–1970) og lærer Kitty Hilda Kristoffersen...