Bøkkersmauet, Banavigå, Storhaug bydel, boliggate fra Øvre Banegate til Pedersgata.

Oppkalt etter bøkkerne, en tallrik gruppe håndverkere i gamle Stavanger. Bøkkerne lagte tønner, skjeppemål, butter og mange typer trekar. Det ble utført mye godt snekkerarbeid i de mange bøkkerverkstedene som fantes i byen fram til mellomkrigstiden. Gata har boligbebyggelse fra 1850-årene. På 1800-tallet ble også betegnelsen «Bødkerbjerget» og «Bødkerbakken» brukt om området.

Navnevedtak: 1882

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Flere innlegg
PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes PlanteskolerHistorien til Brynes Planteskoler går tilbake til året 1887. Det er dermed det eldste gartneriet i Norge som fremdeles er i drift.Grunnleggeren for planteskolen var Thorstein Bryne (1852-1941). Han var født i Stavanger i en kvekerfamilie....

De andre

De andre

De andre«De andre» er navnet på utstillingen Norsk Lydinstitutt hadde fra 2017-2018. Målet med utstillingen var å trekke frem «de andre» norske sangerne fra første halvdel av 1900-tallet. De fleste kjenner til Kirsten Flagstad og Ivar Andresen, som begge var sangere...

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard: Biografi og ressurserArne Oddvar Dørumsgaard Født: 7. desember 1921, Fredrikstad, Østfold Død: 13. mars 2006, Marzio, Italia Komponist, sanger og gjendikter. Foreldre: Lærer Peder Dørumsgaard (1882–1970) og lærer Kitty Hilda Kristoffersen...