Bispeladegård er navnet på en boliggate i Hillevåg bydel, fra Haugvaldstadminde til Veumveien.

Navnet skriver seg fra Middelalderen da denne gården (gnr. 21) var avlsgård for biskopen i Stavanger. Ladegård innebar at eieren bodde i byen, men fikk inntekt fra gården. Det var altså et geistlig gods og omfattet et stort område på Våland og i Hillevåg. Senere ble gården delt opp i mindre bruk.

Midt på 1800-tallet bestod Bispeladegård av ca. 22 selveide bruk. I 1906 var antallet kommet opp i 224 bruk, medregnet de brukene som inngikk i Stavanger kommune ved byutvidelsen det året.

Hovedbruket ble kjøpt av Stavanger kommune i 1868 til utvidelse av Lagård gravlund.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Flere innlegg
PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes PlanteskolerHistorien til Brynes Planteskoler går tilbake til året 1887. Det er dermed det eldste gartneriet i Norge som fremdeles er i drift.Grunnleggeren for planteskolen var Thorstein Bryne (1852-1941). Han var født i Stavanger i en kvekerfamilie....

De andre

De andre

De andre«De andre» er navnet på utstillingen Norsk Lydinstitutt hadde fra 2017-2018. Målet med utstillingen var å trekke frem «de andre» norske sangerne fra første halvdel av 1900-tallet. De fleste kjenner til Kirsten Flagstad og Ivar Andresen, som begge var sangere...

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard: Biografi og ressurserArne Oddvar Dørumsgaard Født: 7. desember 1921, Fredrikstad, Østfold Død: 13. mars 2006, Marzio, Italia Komponist, sanger og gjendikter. Foreldre: Lærer Peder Dørumsgaard (1882–1970) og lærer Kitty Hilda Kristoffersen...