PA-0576 Hinna guttelag

Hinna guttelag var en kristen forening for gutter på Hinna i Stavanger. Laget ble grunnlagt av Arne Torgersen i 1939 og nedlagt i 2005. På møtene i guttelaget ble det lagt forskjellige ting av tre og andre materialer. Det ble også holdt andakt på disse møtene. Laget var tilsluttet Stavanger krets i Norsk Luthersk Misjonssamband.

Oppslag for Hinna guttelag, ca. 2004.

Arkivet etter Hinna guttelag inneholder korrespondanse, dokumenter og medlemsbøkene fra 1996 til 2005.

PA-0541 Leif Bowitz, Emigrasjons- og agenturforretning

Avisannonse, Stavanger Aftenblad 30.06.1934.

Kirkegaten 34 var i mange år adressen til Leif Bowitz sin Emigrasjons- og agenturforretning og senere hans reisebyrå.

I Stavanger byarkiv er det to kopibøker for faktura bevart. Disse strekker seg over tiåret 1929 til 1939.

Kopi av faktura, datert 12.08.1936.

PA-0572 Jonas Aadnøy Entreprenørforretning / A/S Jonas Aadnøy

Logo til A/S Jonas Aadnøy

Historien til bedriften Jonas Aadnøy Entreprenørforretning startet i 1912. Dette året etablerte Jonas Aadnøy sammen med en kompanjong Vestlandske Cementstøberi. Etter at kompanjonen falt fra drev Aadnøy bedriften videre under navnet Jonas Aadnøy entreprenørforretning. Firmaet startet med å utføre murerarbeid, men gikk etter hvert over til å bli et entreprenørfirma for betongarbeider.

Ansatte i bedriften, antakelig rundt 1915. Fotograf: Ukjent.

I 1975 ble firmaet omgjort fra et personlig selskap til et aksjeselskap. Navnet fra nå av var A/S Jonas Aadnøy. Rundt 1990 ble firmaet omorganisert til et konsern med A/S Jonas Aadnøy som moderselskap. I 1999 ble konsernet solgt til Skanska.

Faksimile fra protokollen til den konstituerende generalforsamlingen for A/S Jonas Aadnøy, 02.01.1975.

Arkivet etter Jonas Aadnøy Entreprenørforretning inneholder møteprotokollen for aksjeselskapet mellom 1975 og 1991, en lønnsprotokoll fra 1945, noen enkeltdokumenter og fire fotografier.

PA-0539 Stavanger tuberkuloseforening / Nasjonalforeningen i Stavanger

Arkivet fra Stavanger tuberkuloseforening / Stavanger krets av Nasjonalforeningen / Nasjonalforeningen i Stavanger inneholder årsmeldingen til foreningen mellom 1911 og 1977. Den inneholder også årsmeldingen for Lindum helsehjem og Øyane pensjonistklubb Buøy som ble drevet av foreningen. Materialet ble sannsynligvis samlet og oppbevart av en tidligere bystyrerepresentant i Stavanger før det kom til Stavanger byarkiv.

Framsiden av årsmeldingen til Nasjonalforeningen i Stavanger fra 1976. Her vises de forskjellige stedene foreningen hadde tilbud for eldre og syke mennesker.

Serien med årsmeldingene for disse årene er fullstendige og gir dermed et detaljert bilde over virksomheten til foreningen i byen i de omtalte årene.