Kom i gang med slektsgransking

Hvis du har forfedre som har bodd i Stavanger er det stor sannsynlighet for at du kan finne opplysninger om dem i våre arkiver.

"

Kort fortalt

De mest brukte kildene er tilrettelagt på nett slik at du kan finne informasjonen selv. Andre kilder må du til lesesalen for å bruke.

Vi anbefaler alle som vil starte med slektsgransking om å gå på kurs hos Slekt og Data. Disse arrangeres på Arkivenes hus annenhver lørdag (oddetallsuker 10.00-14.00). Her lærer du å bruke de ulike kildene som finnes, både på nett og fysisk i de ulike arkivene.

Personhistoriske kilder i byarkivet

Digitalisert materiale

Kommunale folketellinger for Stavanger for perioden 1894-1916

Adressebøker med bosted og yrkesopplysninger.

Eiendomsmatrikler og skattetakstkort som kan gi opplysninger om eiere av eiendommer i Stavanger

Magistratsarkivene (Rådstueprotokoller) med borgerskap og handelsbrev.

Fattigvesen og forsorgsvesen.

Skolevesen

Andre kilder på bestilles og ses på vår lesesal:

Likningsprotokoller og skattemanntall, som forteller om inntekt og skatt.

Helsevesen, jordmorprotokoller og fødselsskjema.

Valgmanntall og stemmerettsmanntall, som inneholder trykte oversikter over borgere med stemmerett.

Bygdebøker fra hele landet.

Ta kontakt på e-post til byarkivet@​stavanger.kommune.no