Kilder i byarkivet

De mest brukte kildene er tilrettelagt på nett slik at du kan finne informasjonen selv. Andre kilder må du besøke lesesalen for å bruke.

"

Personhistoriske kilder i byarkivet

Digitalisert materiale

Kommunale folketellinger for Stavanger for perioden 1894-1916

Adressebøker med bosted og yrkesopplysninger.

Eiendomsmatrikler og skattetakstkort som kan gi opplysninger om eiere av eiendommer i Stavanger

Magistratsarkivene (Rådstueprotokoller) med borgerskap og handelsbrev.

Andre kilder på bestilles og ses på vår lesesal:

Likningsprotokoller og skattemanntall, som forteller om inntekt og skatt.

Fattigvesen og forsorgsvesen. Opplysninger her har 80 års klausul.

Helsevesen, jordmorprotokoller og fødselsskjema.

Skolevesen.

Valgmanntall og stemmerettsmanntall, som inneholder trykte oversikter over borgere med stemmerett.

Bygdebøker fra hele landet.

Ta kontakt på e-post til byarkivet@​stavanger.kommune.no