Folketellinger

De årlige kommunale folketellingene dekker perioden 1894 til 1916. Disse er lagt ut i sin helhet her. Fra og med 1917 tok en i bruk folketellingskort som ble brukt frem til 1965, og som av den grunn ikke vil være allment tilgjengelige før om mange år.

"

Folketellinger

1894-1900

$

Utforsk

Folketellinger

1901 – 1902

$

Utforsk

Folketellinger

1903 – 1916

$

Utforsk

Stavanger byarkiv ble formelt opprettet som byens arkivdepot i 1967, men byens arkiver har en historie som går mye lengre tilbake.

I byarkivet kan man finne informasjon knyttet til Stavanger by gjennom historien. Om kommunens administrasjon og virksomheter, om bygninger og eiendom, gater og parker. Om hvem som har bodd i byen og deres liv, om bedrifter, lag og foreninger, eldre fotografier og mye mer.

Byarkivet har ca. 40 ansatte fordelt på tre seksjoner: Arkivdanning og postmottak, System og utvikling og Bevaring og formidling.

Mer informasjon