Vinteren 2021 hentet Stavanger byarkiv et billass med arkivmateriale etter tidligere A/S Tou fra Ringnes AS sin vareutlevering på Ganddal. Hoveddelen av materialet var fotografier og materialet fra reklameavdelingen. Kort tid etterpå overførte også Statsarkivet i Stavanger tidligere avlevert materiale til byarkivet. Nå oppbevares hele det historiske Tou-arkivet hos oss. Dokumentene i arkivet dekker tidsrommet 1890 til 2001. Arkivet er fremdeles under ordning, men vi vil allerede presentere noen interessante dokumenter fra A/S Tou sin historie.

Alle illustrasjoner i denne nettutstillingen, dersom ikke noe annet er nevnt, kommer fra arkivet til A/S Tou i Stavanger byarkiv.

Året var 1855, da en gruppe av sju Stavanger-borgere ønsket å starte bryggeri og mølle i Stavanger. De hadde fått med seg at disse industriene blomstret andre steder i Norge. Veien fra idé til handling var kort, allerede samme året stiftet de sju Tou Interessentskab med en kapital på 100 000 spesidaler. Første formann i selskapet ble Børre Rosenkilde. Første disponent ble O. Chr. Sand.

1880-årene var en økonomisk vanskelig tid for Stavanger. Krisen rammet også Tou Interessentskab. I 1889 ble selskapet satt under et administrasjonsstyre. Mennene i styret jobbet for en omorganisering av bedriften. Deres mål var å danne et aksjeselskap som skulle overta eiendommene og føre produksjonene videre. Deres anstrengelser førte til opprettelsen av Aktieselskabet Tau. I første møte for det nye selskapet 7. mai 1890 ble det nedsatt et utvalg som på kort tid utarbeidet statutter for selskapet. Disse ble vedtatt allerede 23. mai. 1890.

Fabrikkbygningene til Tou bryggeri i Lervig ble bygget allerede i 1899. Den gangen var Stavanger Aktiebryggeri byens bryggeri. Bedriften ga oppdraget til å bygge fabrikken til firmaet J. W. Engelhardt & Co. Maschinen-Fabrik i Fürth i Bayern. Dette firmaet hadde spesialisert seg på bryggeriteknikk. Det leverte både tegninger til fabrikken samt anlegget til å brygge øl til Stavanger Aktiebryggeri i 1899. I 1908 slå Aktieselskabet Tou seg sammen med Stavanger Aktiebryggeri.

Tegningen er bevart i arkivet etter arkitekt Lars Storhaug i Stavanger byarkiv.

Ved ansettelse hos Aktieselskabet Tou fikk arbeiderne utdelt et eksemplar av arbeidsreglementet. Denne utgaven er fra mars 1925. Den gangen var arbeidstiden 10 timer per dag, inkludert 1,5 timer «middagshvil». På lørdagene var arbeidstiden 6 timer, inkludert 30 minutter pause. Lønnen ble utbetalt på fredagene. Ellers inneholdt reglementet regler som skulle sikre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, f.eks. skulle en ikke være beruset. Det var heller ikke tillatt å røyke i arbeidstiden eller å spytte på gulvet.

Tou mølle, altså mølleavdelingen til Aksjeselskabet Tou, startet opp som formalingsmølle. Her kunne bøndene og senere grossister, som importerte korn, levere korn for å få malt det til mel. Senere gikk bedriften over til å bli handelsmølle, dvs. bedriften kjøpte korn selv for å male og senere selge mel for egen regning.

Alle bedrifter fører regnskapsbøker. For Tou mølle ble det blant annet ført salgsbøker for mel. I starten av salgsboken fra 1939 finnes en oversikt over kundene til Tou mølle. Noen av bakeriene eksisterer den dag i dag.

Aksjeselskapet Tou har brygget øl siden 1858. Det ble produsert flere, mer eller mindre alkoholholdige sorter. Bedriften engasjerte seg i ølsalget i tiden da mulighetene var begrenset. På 1930-tallet begynte A/S Tou å produsere et eget påskeøl som var til salgs i ukene før vårhøytiden. Ølet skiftet navnet til Vårøl i 1939. Året etter var ølet til salgs fra 22. februar til 23. mars. Ifølge egen reklame skal ølet ha vært «Lyst og friskt og samtidig kraftig som bokøl.»

Årsberetninger er gode kilder til A/S Tou sin historie. Det er bevart både rapporter fra hele bedriften, fra bryggeriet og møllen. De tidligste årsberetningene ble håndskrevet, senere brukte man skrivemaskin og trykte beretningene opp. Årsberetningen for Tou bryggeri fra 1943 ble trykt. På omslaget er en vignett av fabrikkbygningen i Lervik. Med fyllepenn ble det skrevet «Beretning 1943» for hånd.

Et av produktene som Tou mølle produserte og solgte i kolonialforretningene var Stjerne hvetemel. Ved siden av avisannonsene ble det også reklamert for produktet på kino. På dette lysbildet vises et segl hvor fabrikken på Tau er avbildet. Det skal stå som garanti for kvaliteten til melet produsert her.

I 1955 kunne A/S Tou feire 100-års jubileet. Det gikk ikke upåaktet hen. Bedriften ga ut en jubileumsbok. Og det ble arrangert flere tilstelninger både for ansatte og gjester. 13. oktober 1955 var det festmiddag på Hotel Atlantic. Her var det invitert direktører og andre høytstående industripersoner fra hele landet for å feire jubileet med direksjonen og ledelsen i bedriften.

På 1960-tallet hadde Tou bryggeri mange forskjellige sorter brus og mineralvann samt tre ølsorter i sitt standardsortiment. Til forhandlere ble det sendt ut kort med veiledende utsalgspriser fra fabrikken.

Tous tredje store fabrikkanlegg ble bygget på Forus. På 1960-tallet viste det seg at det var ikke mulig å bygge ut fabrikkanlegget i Lervik. Derfor kjøpte bedriften en tomt på 150 mål på Forus i 1970. Året etter startet oppføring av et helt nytt bryggeri og mineralvannsfabrikk. Ikke lenge etter ble de første bygningene tatt i bruk. På framsiden av A/S Tou sitt internblad fra mars 1983 vises et flyfoto over fabrikkområdet.

På midten av 1980-tallet hadde Tou bryggeri mange forskjellige sorter øl i sitt sortiment. Ved siden av pilsner, bockøl og maltøl produserte bedriften også spesialøl til forskjellige årstider, så som juleøl og sommerpils. De som var opptatt av mindre alkoholinnhold kunne velge mellom lettøl og det alkoholfrie ølet «Zero».

I rekken over Tou-øl vises også flasker med øl fra Christianssands Bryggeri og Tuborg. Christianssands bryggeri ble et datterselskap til A/S Tou i 1964. Bedriften ble utskilt som et eget selskap i 1990 og overtatt av Hansa Borg i 1999. Tou produserte også pilsnerølet Grønn Tuborg på lisens.

I 1990 kjøpte Ringes Bryggeri fra Oslo bedriften A/S Tou. Året etter skiftet bryggeriet navn til Ringnes Tou Bryggeri. I over 10 år ble det produsert Tou-øl under Ringnes sin paraply. 4. juni 2003 besluttet styret i Ringnes Tou Bryggeri å legge ned ølproduksjonen på Forus. Allerede to måneder senere, 15. august ble fabrikken stengt ned. Etter at planene om nedleggelse ble kjent, protesterte innbyggerne i Stavanger mot disse, både i avisinnlegg og i demonstrasjoner på torget. 01. mai 2003 organiserte foreningen Tou Ølets Venner en markering på torget i Stavanger. Denne søknaden ligger i arkivet til Stavanger kommune og er den eneste kilden Stavanger byarkiv har om protestene i dag.