Skolestart

  1. august er det skolestart i Stavanger. For førsteklassingene som skal ha sin første dag på skolen, blir dette en spennende dag med mange inntrykk. Nå skal man klare seg litt på egenhånd, ta initiativ og egne avgjørelser.

Før barna begynner på skolen i august blir det avholdt førskoledager. Før 1980 ble det første møtet med skolen avholdt i november, men fordi det ville gå så lang tid før barna begynte på skolen, ble dette flyttet nærmere skolestart. I 1992 gav alle skolene i Stavanger et tilbud om førskoledager til sine nye 1. klassinger, disse ble avholdt i mai-juni – slik at barna kunne få møte sine nye medelever og sin nye lærer kortere tid før skolestart.

Skolehverdagen fra mars 2020 har vært preget av pandemi, og har derfor vært litt annerledes med oppmøte i grupper og foreldrefølge.

Her er en presentasjon av skolestart fra de siste hundre år med innskrivning, førskoledager og skoledager.

1920-tallet

1930-tallet

1940-tallet

1950-tallet

1960-tallet

1970-tallet

2021

Leave a Reply