PA-0628 Brynes Planteskoler AS

Brynes planteskole ble grunnlagt i 1887 av Thorstein Bryne. Etter hvert var det både sønnen Thoralf Bryne, barnebarnet Arne Fasting Bryne og oldebarnet Thorild Bryne Ringstad som overtok driften av planteskolen. I dag er Brynes Planteskoler AS den planteskolen i Norge med lengst sammenhengende drift. De første årene av driften holdt planteskolen til i Paradis. Senere ble eiendommer på Holmeegenes, Hillevåg, Boganes og Jåttå ervervet og tatt i bruk.

Brynes planteskoler hadde i mange år roser, frukttrær og -busker som spesialitet.

Arkivet til Brynes Planteskoler AS i Stavanger byarkiv inneholder en serie med kataloger og prislister for årene 1902 til 1974.

Leave a Reply