PA-0724 Mannskoret “Nøkken”

Mannskoret «Nøkken» ble grunnlagt som Sangkvartetten «Nøkken» i januar 1945. Sin debut hadde koret våren 1946. I 1947 ble navnet skiftet til Mannskoret «Nøkken». Det er uvisst hvor lenge koret eksisterte, men den siste avisnotisen om koret finner vi i Stavanger Aftenblad i 1987.

Framside til protokollen fra Sangkvartetten “Nøkken”

Arkivet til koret i Stavanger byarkiv inneholder den første protokollen til koret for årene 1945 til 1950.

Leave a Reply