PA-0654 Stavanger og omegn lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund

Stavanger og omegn lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund ble stiftet 31.10.1989 under navnet Stavanger og Omegn Fibrosittforening. I 1992 endret foreningen navnet til Stavanger og omegn Fibromyalgi Forening, før den i 1993 skiftet navn til Stavanger og omegn lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund.

Foreningen jobber med å fremme interessene til de berørte overfor myndigheter, samfunn, leger, forskningsmiljøer mm. Den samler mennesker som lider av fibromyalgi og andre interesserte. Medlemmene samles til møter med ulike foredrag samt turer.

Stavanger og omegn lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund har deponert sine møtebøker i Stavanger byarkiv. Hele arkivet er klausulert.

Leave a Reply