PA-0629 Hinna Idrettslag

En av de eldste idrettsklubbene i Stavanger med over 100-års historie er Hinna Idrettslag. Klubben ble grunnlagt 13. november 1917. I forbindelse med jubileet i 2017 og utgivelsen av en jubileumsbok, ble arkivmaterialet fra klubben samlet inn. Dette materialet ble sommeren 2019 avlevert til Stavanger byarkiv.

Brevhode fra Hinna Idrettslag, 1980-tallet.

Medlemmene i Hinna Turn og Idrettslag, som var det opprinnelige navnet til klubben fram til 1922, startet med idrettsgrenene turn og friidrett. Senere, fra 1919 til 1923 var fotball en idrettsgren i klubben. På 1920-tallet hadde friidrettsutøvere fra Hinna suksess på nasjonalt plan. Men i 1934 ble fotball på nytt etablert i klubben og ble snart svært populær på bekostning av andre idretter.

Referat og resultater fra Vikings Vestlandske Idrettsstevne på Stavanger Stadion, 29. mai 1927 i Protokoll over begivenheter og resultater 1926-1946.

Fra midten av 1950-tallet tok kvinnene inntog i Hinna Idrettslag, og en egen dameavdeling ble etablert. Om sommeren drev kvinnene med friidrett og håndball, om vinteren med gymnastikk. 1973 ble en egen håndballavdeling for kvinner etablert. Den satset på breddesport. Elitelaget fra Hinna IL nådde helt til topps i Norge med deltakelse i eliteserien i 1989.

Utklipp fra årsrapporten for A-laget i håndball for sesongen 1988/89.
Bilde: Framside av kampprogrammene i sesongen 1991/92 for A-laget i håndball.

Andre idrettsgrener som var presentert i Hinna IL er turn og volleyball. Turnavdelingen ble opprettet i 1979 og lagt ned i 2003. Volleyball ble en ny gren i Hinna IL i 2002.

Fram til 1994 var Hinna Idrettslag en forening med forskjellige avdelinger. Etter omorganiseringen i 1994 er Hinna IL organisert som allianseidrettslag, et paraplylag for Hinna Fotball, Hinna Håndball, Hinna Friidrett og Hinna Volleyball.

Arkivet fra Hinna Idrettslag i Stavanger byarkiv inneholder møtebøker og korrespondanse, årsmeldinger og trykt materiale fra alle idrettsgrener i klubben. Det er bevart dokumenter fra 1945 fram til 2018.

Leave a Reply