PA-0546 Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland

Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland er en forening som har eksistert lenge. Den ble stiftet i 1876 som Stavanger og Rogaland dyrebeskyttelsesforening. På 1930-tallet sluttet den seg til Norges dyrebeskyttelsesforbund. I 1992 skiftet foreningen navn til Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland.

Logo til Stavanger og Rogaland dyrebeskyttelsesforening

Foreningen jobber med å fremme og sikre rettighetene og velferden til dyr, både husdyr, kjæledyr og ville dyr.

Protokoll fra generalforsamlingen til Stavanger og Rogaland dyrebeskyttelsesforening 1903.

I starten arbeidet foreningen mye med dyrevelferd for bøndenes husdyr, med oppmerksomhet rettet mot daglig stell og leveforhold, transport og slakting. Foreningen var også opptatt av hvordan dyr ble behandlet under jakt. Senere, da kjæledyr ble mer og mer vanlig, ble de også en viktig del av arbeidet.

Blant styremedlemmene i Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland har to kvinner gjort en stor innsats. På 1960- og 1970-tallet var Anny Gundersen leder. Senere, fra 1980-tallet fram til nå har Kari Mills vært foreningens ansikt utad. For hennes innsats fikk hun kongens fortjenestemedalje i sølv i 2012.

Anny Gundersen og Judith Svendsen informerer om Stavanger og Rogaland dyrebeskyttelsesforening i 1980. Foto: Rogalands Avis.
Kari Mills fikk 12. september 2012 kongens fortjenestemedalje i sølv av ordfører Christine Sagen Helgø. Foto: Arkiv fra Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland, ukjent fotograf.

Arkivet til Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland omfatter 3 hyllemeter med møteprotokoller, korrespondanse, avisutklipp, vaktbøker og regnskapsmateriale. Arkivet er delvis klausulert.

Leave a Reply