PA-0575 Forus bedehus og Forus kristelige fellesforening

25. oktober 1959 var en stor dag for ildsjelene bak Forus bedehus. Etter flere års arbeid og noen år byggeaktivitet ble bedehuset i Forusmyra innviet. Møter i forskjellige kristelige lag, søndagsskole og senere ungdomsklubben hadde fått egne lokaler i bygda. Senere, mellom 1965 og 1981, ble lokalene også leid ut til kommunen for å gi et nærskoletilbud til de yngste elevene på Jåttå.

Invitasjon til søndagsmøte i Forus bedehus, ca. 1965. Faksimile.

Fra 1970 og utover ble aktiviteten i huset mindre, noe som skyldes innvielsen av kirker og andre bedehus i nærheten. 1993 ble virksomheten lagt ned og bedehuset solgt til en barnehage.

Arkivet til Forus bedehus og Forus kristelige fellesforening omfatter møtebok, korrespondanse rundt byggingen av bedehuset og regnskapsmateriale fra årene 1954 til 1978.

Leave a Reply