PA-0576 Hinna guttelag

Hinna guttelag var en kristen forening for gutter på Hinna i Stavanger. Laget ble grunnlagt av Arne Torgersen i 1939 og nedlagt i 2005. På møtene i guttelaget ble det lagt forskjellige ting av tre og andre materialer. Det ble også holdt andakt på disse møtene. Laget var tilsluttet Stavanger krets i Norsk Luthersk Misjonssamband.

Oppslag for Hinna guttelag, ca. 2004.

Arkivet etter Hinna guttelag inneholder korrespondanse, dokumenter og medlemsbøkene fra 1996 til 2005.

Leave a Reply