PA-0572 Jonas Aadnøy Entreprenørforretning / A/S Jonas Aadnøy

Logo til A/S Jonas Aadnøy

Historien til bedriften Jonas Aadnøy Entreprenørforretning startet i 1912. Dette året etablerte Jonas Aadnøy sammen med en kompanjong Vestlandske Cementstøberi. Etter at kompanjonen falt fra drev Aadnøy bedriften videre under navnet Jonas Aadnøy entreprenørforretning. Firmaet startet med å utføre murerarbeid, men gikk etter hvert over til å bli et entreprenørfirma for betongarbeider.

Ansatte i bedriften, antakelig rundt 1915. Fotograf: Ukjent.

I 1975 ble firmaet omgjort fra et personlig selskap til et aksjeselskap. Navnet fra nå av var A/S Jonas Aadnøy. Rundt 1990 ble firmaet omorganisert til et konsern med A/S Jonas Aadnøy som moderselskap. I 1999 ble konsernet solgt til Skanska.

Faksimile fra protokollen til den konstituerende generalforsamlingen for A/S Jonas Aadnøy, 02.01.1975.

Arkivet etter Jonas Aadnøy Entreprenørforretning inneholder møteprotokollen for aksjeselskapet mellom 1975 og 1991, en lønnsprotokoll fra 1945, noen enkeltdokumenter og fire fotografier.

Leave a Reply