PA-0541 Leif Bowitz, Emigrasjons- og agenturforretning

Avisannonse, Stavanger Aftenblad 30.06.1934.

Kirkegaten 34 var i mange år adressen til Leif Bowitz sin Emigrasjons- og agenturforretning og senere hans reisebyrå.

I Stavanger byarkiv er det to kopibøker for faktura bevart. Disse strekker seg over tiåret 1929 til 1939.

Kopi av faktura, datert 12.08.1936.

Leave a Reply