PA-0539 Stavanger tuberkuloseforening / Nasjonalforeningen i Stavanger

Arkivet fra Stavanger tuberkuloseforening / Stavanger krets av Nasjonalforeningen / Nasjonalforeningen i Stavanger inneholder årsmeldingen til foreningen mellom 1911 og 1977. Den inneholder også årsmeldingen for Lindum helsehjem og Øyane pensjonistklubb Buøy som ble drevet av foreningen. Materialet ble sannsynligvis samlet og oppbevart av en tidligere bystyrerepresentant i Stavanger før det kom til Stavanger byarkiv.

Framsiden av årsmeldingen til Nasjonalforeningen i Stavanger fra 1976. Her vises de forskjellige stedene foreningen hadde tilbud for eldre og syke mennesker.

Serien med årsmeldingene for disse årene er fullstendige og gir dermed et detaljert bilde over virksomheten til foreningen i byen i de omtalte årene.

Leave a Reply