PA-0608 – Unge Kvinners Kristelige Forening (U.K.K.F.) Stavanger

Unge Kvinners kristelige Forening ble stiftet i 1888. Den samlet unge evangelisk-luthersk konfirmerte kvinner fra Stavanger. Formålet til U.K.K.F. var å samle medlemmene til «gjensidig Oppbyggelse og Hygge» på møter og fester.

1907 slå foreningen seg sammen med Stavanger kristelige ungdomsforening – Ynglingen. Selv om U.K.K.F. nå var en del av en større kristelige ungdomsforening beholdt gruppen en viss form for egenliv.

PA0608_A0001_01.jpg
Møteprotokoll Unge Kvinners kristelige Forening.

Stavanger byarkiv oppbevarer møteprotokollen til Unge Kvinners kristelige Forening. Møtereferatene her strekker seg fra stiftelsesåret 1888 til 1923 og forteller dermed også historien av kvinnegruppen i Stavanger kristelige ungdomsforening.

Arkivliste

One thought on “PA-0608 – Unge Kvinners Kristelige Forening (U.K.K.F.) Stavanger

Leave a Reply