PA-0568 SIF Eldre

PA0568_1_D0001_07_01ut

På midten av 1930-tallet kom ideen om å danne et lag for tidligere aktive medlemmer i Stavanger Idrettsforening (SIF). Etter å ha ulmet i flere år ble den til virkelig og SIF Eldre grunnlagt 08.11.1946.

PA0568_1_A0001_01.jpg
Faksimile fra SIF Eldres første forhandlingsprotokoll.

Laget hadde som formål «å knytte de eldre medlemmer nærmere SIF til det beste for klubbens trivsel.» Det ville gjennom «kameratslig samvær» og andre tiltak hjelpe idrettsklubben.

Medlemmene i SIF Eldre traff hverandre jevnlig i klubbhuset og til utflukter. Etter hvert fikk laget ansvar for tre legater. Overskuddet fra disse støttet forskjellige prosjekter i Stavanger Idrettsforening.

PA0568_1_U0002.01.jpg
Medlemmene i SIF Eldre 2007. Bilder er tatt på et møte i klubbhuset til SIF 04.12.2007. Fotograf:Ukjent
Første rekke: John Fjelland, Olav Frøland, formann Arne Emil Nilsen, Jørg Johannesen, Inge Paulsen og Olav Falnes.
Andre rekke: Thor Fjelland, Georg Jonassen, Jan Backe, Leif Isachsen, Kjell Skjøld, Gustav Lea, Arne Midbøe, Trygve Larsen og Alf Magne Osnes.
Tredje rekke: Haakon Frank Jenssen, Reidar Bergslien, Alv Dahle, John Omdal, Tor Lea, Harald Hognestad, Sten Victor Rydberg, Kjell Johnsen, Kåre Eidsmo, Rein Kloster, Svein Andersen og Anders Åstad

Arkivet til SIF Eldre ble avlevert i flere omganger til Stavanger byarkiv. Arkivet inneholder både møtereferater, korrespondanse, regnskap og fotografier. Det omfatter hele perioden laget eksisterte.

Arkivliste SIF Eldre

2 thoughts on “PA-0568 SIF Eldre

Leave a Reply