Norges Dokumentarv – Minnemateriale etter 22. juli 2011

Minnemateriale etter 22.07.2011 fra Stavanger er blitt en del av Norges dokumentarv.

Norges dokumentarv er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register. Minnemateriale samlet i Stavanger etter terroraksjonen 22. juli 2011 er nå blitt en del av denne dokumentarven.

Etter terroraksjonene 22. juli 2011 på regjeringsbygget og Utøya tok Riksarkivaren initiativ til at minnene som ble lagt ned ved kirker, minnesmerker og andre offentlige steder skulle bevares for ettertiden. De oppfordret også andre arkivinstitusjoner til å gjøre det samme. Stavanger byarkiv tok ansvar for å samle inn materialet fra Stavanger.

De mange hilsenene er et sterkt uttrykk for sorg, solidaritet og samhold fra et samlet folk. Materialet vil være viktig dokumentasjon for forskere som vil studere folks reaksjoner på hendelsene. Et trekk som kan framheves ved minnematerialet, og som allerede har fanget forskeres interesse, er materialets store tilfang av barns spontane sorgreaksjoner og uttrykk.

Minnematerialet er i hovedsak samlet inn fra minnestedet foran Stavanger domkirke, som raskt ble omdannet til et rosehav og et samlingssted for sørgende fra Stavanger-regionen. Samlingen består av kondolanser, hilsener, dikt og tegninger, bamser, smågjenstander, lys og flagg.

Materialet gir et uttrykk for sorg og medfølelse fra folk i Stavanger ukene etter 22. juli 2011, og viser et utvalg av gjenstander, hilsener og tegninger som ble samlet inn fra området rundt Stavanger domkirke.

This slideshow requires JavaScript.

Av hensyn til pårørende og for å ivareta personvernet, har vi utelatt hilsener dedikert til enkeltpersoner, samt hilsener underskrevet med fullt navn.

Arkivliste minnemateriale etter 22.07.11 Stavanger

Leave a Reply