Alfabetisk oversikt over privatarkiv

Innsyn i privatarkiver fås ved henvendelse på forhånd. Byarkivet kontakter deg for å avtale besøk på lesesalen når ønsket arkivmateriale er funnet fram.

Der det er tilgjengelig digital arkivliste har vi lenket til denne.

Vær oppmerksom på at enkelte arkiv er klausulert, og dermed ikke fritt tilgjengelig for publikum.

Alle disse arkivene finner du også ved å søke i www.arkivportalen.no, hvor du kan søke i arkiver fra hele landet.

A

A/S Stavanger Automobil-Omnibusselskab

A/S Øyane

Advokat Erling Ueland – artikler fra 2.verdenskrig

Advokat Sophus Smedsvig – protokoller med avisutklipp fra 2.verdenskrig

Advokat Trygve Wyller

Agenternes forening I Stavanger

Aksjonskomiteen for ”Leros Strength”-forliset

Aktiv Gymnastikkforening

Alfred Hauges manuskripter og brevsamling

Andreas Jacobsen – “Ajax”

Andreas Jacobsen – bibel

Andreas Nilsen Rygg – redaktør av Nordisk Tidende, New York

Anna-Margrethe Olden – tegne- og formingslærer, fange på Grini – Arkivet er klausulert

Anne Sofie og Ingolf Jensen

Anton P. Torsvik: Sørlandsbanen og den indre stambane (avisutklipp)

Arbeidsstuen for barn

Arbeidsstuene for barn

Arkitekt Gustav Helland

Arkitekt Lars Storhaug

Arkitekt Michael Slettebø

Arkitekt Sigrid Buch

Arkitekttegninger vedr Frimurerlosjen St.Svithun og villa for konsul C. Middelthon

Arne Bang Andersen

Asbjørn Kloster

Asbjørn Vigrestad / Metall-Industri

Avisen ”Stavangerens” klisjearkiv

B

Bernt Pedersen – baker, kjøpmann, bankbestyrer, viseordfører for Venstre

Billedhugger Magnus Vigrestad

Birger Pedersen – Stavanger Frisinnede Forening – Venstre

Bjarne Fjermestad – Stavanger Buss-selskap A/S

Blokkmaker A. Jensen, Verksgt 51, Stavanger

Bokhandler Carl Bang

Bokseren Jarl Johnsen

Boktrykker Dreyer

Boligbygging for eldre – avisutklipp

Borgerklubbens medlemmer

Britisk uke i Vest-Norge / Stavanger Committee Gateway to Britain Week

Buch, Carl Emil, optisk og mekanisk forretning

Buegatens Byggelag

Byfogd Oluf Andreas Løvold

Byggmester Kristoffer Dørheim

Byhistorisk Forening Stavanger

Bypoet Reinhold Nicholay

Byrettsdommer Håkon Benneche

C

C.S. Pedersen

Carl Mathiesen AS – kles- og skredderforretning

D

Den interkommunale jernbanekomite

Det Norske Misjonsselskap m.m. – Julehefter

Diverse arkiver – Familien Åge og Johannes Ågesen / Siri Todleivsdatter

Diverse Stavangertrykkeri – Dreyers kalender og andre trykksaker

Dorothea og Ommund Vik

Driftsbestyrer Einar Hageseter – driftsbestyrer i Stavanger Aftenblad

Driftsbestyrer Hagbart Henningsen – protokoll med avisutklipp og aviser fra 2.verdenskrig

Driftsbestyrer Sigurd Indrehus ved Stavanger Telefonforretning

E

Einar Heden – omvisninger / foredrag

Emma Nielsen Øgreid – Soldathjemmet og “Arken”, Kongsgt. 43

Emma Nielsen Øgreid – Stavanger Kvinne- og spedbarnshjem

Erling Johnsen & CO AS

Erstatningsrådet – råd vedrørende erstatning for norske konsentrasjonsleirfanger

F

Familien Eide – familiedokumenter m.m. – Arkivet er klausulert

Familien Johannes og Åge Ågesen

Familien Mæland, Haugesund – skipshandel

Familien Nielsen – slektsdokumenter

Familien Ueland, Vigrestad

Familien Weidemann – slektshistorie

Familiene Egenæs og Kydland – slektsdokumenter

Finn Larsen, født 1914 – formannskapsmedlem for Arbeiderpartiet

Firma Erik Berentsen A/S, Øvre Holmegt 1, Stavanger

Firma O.R. Bøe, Sandvigen, Stavanger

Firma Richard Johnsen

Fjermestad, Ths., Støpegods og Jernvarehandel

Floor og Johs Floor, Bok og Papirhandel, Kirkegt 14, Stavanger

Foreningen Musikkens Venner i Stavanger

Foreningen Norden i Stavanger

Forsamlingshuset ”Fredtun”

Fortellinger, dikt m.m. av Tf. Haraldstad

Fortidsminneforeningen avdeling Stavanger

Forusutvalget

Fotballklubben Gjøa

Frisinn

G

Gardsdokumenter fra Hjelmeland

Georg Helland – biografiske dokumenter

Gottfred Borghammer – forfatter, kåsør, avholdsmann m.m.

Gundersen & Slettebø A/S

H

Hans Lange

Hasso Arthur Iwolit

Hegre & Frafjord, slaktere

Heimefrontens befrielsesfond

Helge R. Myhre A/S

Henrichsen, Otto – papirer etter firmaet Johan Lie (Alf Lie)

Henry Imsland, tegner i Stavanger Aftenblad

Hinna Bridgeklubb / Vaulen Bridgeklubb

Hinna Speidertropp – Blå Kors

Hjemmenes Vels barnehage

I

I.O.G.T. – Asbjørn Kloster, Losje nr 684

I.O.G.T. – Barnelosje Dovre nr. 65

I.O.G.T. – Barnelosjen Rogaland

I.O.G.T. – Barnelosjen Ungskog, Buøy

I.O.G.T. – Bjørk og Ungbjørk, Hillevåg

I.O.G.T. – Felleslosjene

I.O.G.T. – Godtemplarnes Hus

I.O.G.T. – Heimly, Barnelosje nr 334

I.O.G.T. – Hermod, Losje nr 231

I.O.G.T. – Kamp og Seier, Losje nr 10

I.O.G.T. – Ljose Voner, Tjensvoll

I.O.G.T. – Ora & Labora

I.O.G.T. – Ottar Birthing – Ungdomslosje nr. 4

I.O.G.T. – Protector, Losje nr 13

I.O.G.T. – Rogaland, Losje nr 890

I.O.G.T. – Sangkvartetten ”Huldren”

I.O.G.T. – Stavanger / Rogalands distriktslosje, Losje nr 5

I.O.G.T. – Stavanger Godtemplar ungdomslag

I.O.G.T. – Stavanger Kretslosje

I.O.G.T. – Symra, Losje nr 6

I.O.G.T. – Søster Wathnes Minde , Losje nr 349

I.O.G.T. – Templernes Håp – Barnelosje nr. 7

I.O.G.T. – Tonleik

I.O.G.T. – Ungdomslosjen  Rogaland

I.O.G.T. Ungdomsheimen Vonheim, Hillevåg

Idrettslaget Viking

Inge Bø – privat samling av segl

Ingrid Møller – turistbilder

Ingvald M. Bredahl

Ingvar Molaug

J

Jaattens Gjødselkompagnie

Jacob Albrigtsen

Jan C.W. Ivarson

Jens Tvedt

Jens Zetlitzgate 45 – hjemmelsdokumenter

Joen Fredrik Hansen

Johan Abrahamsens pelsvareforretning

Johan Westlye

Johannes Elgvin – kildesamling til boken ”En by i kamp” /notater om personer

Johannes Ludvigsen – biografiske opplysninger om prester

Josephines Stiftelse

Journalist Knut Stahl

Jærens Ullvarefabrikk A/S 

K

Kafe Internasjonal / Samvirkendes Forretningsutvalg

Kaia Isachsen – dagbøker

Kammerkoret Cantemus

Kaptein John H. Øvregaard

Karoline Nielsen

Kassabok for Oppebørsler 1898 – 1901

Kinomusiker / komponist Harry Hagland 1896 – 1979

Kjøpmann i Stavanger – kundeprotokoll

Kjøpmannsfamilien Gabrielsen

Knud Rønneberg – bilder og krigsnotater

Komiteen for Det Britiske og Udenlandske Bibelselskab

Kongsgata 52 – hjemmelsdokumenter

Kongsgata 62 – hjemmelsdokumenter

Kristiansens Kolonial

L

Lars H. Lendes Mekaniske Verksted og Nøklefabrikk / Nilssen og Mørks Maskinfabrikk

Lesehjemmet, Løkkeveien 132

Leversen, Sigurd AS – deler av arkivet er klausulert

Lundes Kolonial, Hundvåg

M

Madla Bondekvinnelag

Madla landmannsforening – Madla Bondelag

Madla ungdomslag

Malde på Torvet – jernvareforretning

Martin Aarre – arkivmateriale vedr 2.verdenskrig

Martin Lindgren – medlem i NKP Norges Kommunistiske parti

Matvareutdelingskomiteen / Frivillige organisasjoner

N

Naturvernforbundet i Rogaland

Nicolai Theodorius Rygg – sjefdirektør i Norges Bank

Nordsjølægterkompaniet AS

Norem Baade A/S

Norges Brannkasse – Avd. Rogaland / Vest-Agder

Norges Hermetikkfagskole, tegningsarkivet

Norges storlosje av I.O.G.T. – avdeling Riska Losje nr 1721 – Hommersåk

Norsk Folkehjelp

O

Odd Resser: Iduns julekomedie runder 100 år

Odd Resser: Minner fra den gamle brandstasjonen i Stavanger 1901 – 1921

Olafsson, Carl Andreas – Lær- og skotøyforretning

Olaus Olsens Teater

Oltedal A/S

Ommund Lunde

Otto Arnfinn Steinberg – avisutklipp med lokalhistorie Stavanger og Mandal

Overretssakfører Carl Gulbrandsen

Overtollkontrollør Oscar Johan Todnem

P

Peder Eeg – Stavanger Turistforening

Peder Eeg: Min barndoms leker

Per Barkved – journalist i Stavanger Aftenblad, ordfører i Hetland kommune, Varaordfører i Stavanger kommune, formann i Unge Venstre

Politiinspektør Thorleif Karlsen

Portugisisk Konsulat

Professor M. Scheldrup

R

Redd Barnas Lokalkomité Stavanger

Reidulv Skjelstad – lektor på St. Svithun skole – avisartikler med lokalhistorisk stoff

Rektor A.E. Erichsens samlinger – arkivet er klausulert

Rogaland Hotell- og Restaurantforening

Rogaland Infanteriregiment

Rogaland Krets av Norges Musikk Forbund

Rogaland Livredningsselskap 

Rogaland Mediesenter

Rogaland optikerlaug

Rosenberggata 21 B

Rydberg & Petterson Mekaniske Verksted A/S

Ryfylkelaget

Røde Kors – Stavanger krets av Norges Røde Kors

S

Samferdsels- og kommunikasjonsnemnda for Rogaland

Sands Laksefiske A/S

Sangkvartetten ”Njørd”

Sigurd Refheim – lektor og forfatter av ”Gard og ætt i Madla”

Sigurd Rygh – samling av gamle Stavangerviser / fattigforsorgsbestyrer Sara Berge

Sirdalsutvalget

Skipper Worse – Vålands historie

Skipsfører Einar Bendiks Bentsen – dagbøker fra krigens år

Skipsmekler Alf Wathne AS

Skolebestyrer Peder Charles Pedersen

Slaktermestrenes assuranseforening

Slekten Petersen von Fyren

Slekten Thilo – slektsdokumenter

Smedmester Marthon Larsen, Smedgaten 7

Snekkermester Hans J. Petersen – barndomsminner

Snekkermester N.E. Tjensvold 1841 – 1930

Sorenskriver Thaulow

St. Johannes Kirkering

St. Petri Asyl

Stavanger Aftenblad 1894 – 1898 – overført til avissamling

Stavanger Aftenblad og 1ste mai – 1940 / 1943 – overført til avissamling

Stavanger Agentur

Stavanger Aktiemæglerforening

Stavanger Amatørscene

Stavanger Amatørsymfoniorkester

Stavanger Amts husmorskole på Sømme

Stavanger Amts Venstreforening

Stavanger Antikvariat: valgprogram for Venstre – kommunevalget 1951

Stavanger arbeidernes understøttelsesforening

Stavanger Arbeidsskole for gutter

Stavanger Arkitektforening

Stavanger Badeanstalt

Stavanger Barber og Frisørmesterforening

Stavanger Borgerlige Infanterikorps

Stavanger Brukskunstforening

Stavanger byorkester

Stavanger Cementvarefabrikk A/S

Stavanger Damefrisørlaug

Stavanger Domkor

Stavanger Faste Scene

Stavanger Fattigpleies Industri

Stavanger Filatelistklub

Stavanger Fjord Sightseeing A/S

Stavanger Forelesningsforening

Stavanger Frisørlaug

Stavanger Guideservice

Stavanger Handelsforening

Stavanger Handelskammer

Stavanger Handelstands forening / Stavanger Handelstands sangforening

Stavanger Handelstands Sangforening

Stavanger Håndverks- og Industriforening

Stavanger Idrettsforening (SIF)

Stavanger Journalistlag

Stavanger Kjøpmannsforenings Opplysningskontor

Stavanger Kolonialkjøpmenns forening

Stavanger Kommunes Gamaldanslag – Komdansen

Stavanger Krets av Norges Lektorlag – Dokumenter fra lærerstriden under okkupasjonen

Stavanger Kristelige Ungdomsforening

Stavanger Maskinlag

Stavanger Musikalske Selskap

Stavanger Musikkforening

Stavanger musikklærerforening

Stavanger Musikkorps av 1919

Stavanger Offentlige Pensjonistforening

Stavanger og Jæren Herrefrisørlaug

Stavanger og omland krigsinvalideforening

Stavanger Orkesterforening

Stavanger orkesterforening / Stavanger faste scene / Stavanger teater

Stavanger Pedagogiske Forening

Stavanger Presseforening

Stavanger private diakonisseforening

Stavanger radiolytterforening

Stavanger Rotary Klub / Stavanger Vest Rotary Klubb

Stavanger Røde Kors Østerlide

Stavanger Skoglag

Stavanger svømmeklubb

Stavanger symfoniorkester

Stavanger Teater

Stavanger teaterforening

Stavanger Tinfabrikk

Stavanger Travklubb, Jæren Hesteavlslag

Stavanger Trekkspillklubb

Stavanger Turistforening

Stavanger turnforening

Stavanger Venstre

Stavanger Video og Smalfilmklubb

Stavanger West Inner Wheel Club

Stavangerbrev fra krigsårene – disponent Eggert Andreassen, født 1887

Stavangerlaget i Oslo

Stavangerlærernes Pensjonistlag

Stavangerutklipp – avisutklipp om Stavanger i Stavanger Aftenblad

Stiftelsen Njadarheim Veidemark

Stiftelsen Ung Agenda 21

Stokka Landbruksforening

Storm, Haakon og Ludvig Monsen, evangelister

Streikeavisen Rogaland – Stavanger Aftenblad

Sverre Henriksens Agenturer

Sverre Olsen

Svithun Husflidlag – Samleregistrering av leker i Stavanger 1988

T

Tankrederiet ”AS Samtank”

Tannlege Vatne, Kopervik

Tasta bedehus

Tasta Blindelag

Tasta Husmorlag

Tasta kvegavlslag (feavlslag)

Tasta landbrukslag

Tasta Skolekorps

Tasta ungdomsforening / Tasta ungdomslag

Thalia – Christiania skuespillerpersonale / Det Norske Teater

Thor G. Norås – Barnekultur

Thor Næsheim. Kannikbakken 6, Stavanger

Tjensvold Forsamlingshus

Tjøl Oftedal – redaktør og kinosjef

Tore Jacob Øglænd – opptegnelser som gjelder krigsfangenskap

Torsdagsforeningen

Trygve Anda

Turisttrafikkomiteen for Stavanger og Rogaland

Tømmermann Simon Lønning

U

Universitetskomiteen for Rogaland

Unnleiv Bergsgard

V

Verdandi (Frisinn)

Vestlandske turnkrets / Rogaland Turnkrets

Vidar Fotballklubb

Viggo Finne: Ungdomsminner

Ø

Østgaard

Øvre Blåsenborg 8 – hjemmelsdokumenter

Øvre Kannik Beboerforening

Leave a Reply

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close