Oversikt over personarkiv

PA001  Trygve Anda

PA002  Peder Eeg: Min barndoms leker

PA003  Anton P. Torsvik: Sørlandsbanen og den indre stambane (avisutklipp)

PA005  Overrettssakfører Carl Gulbrandsen

PA006  Journalist Knut Stahl

PA007  Advokat Trygve Wyller

PA014  Familien Nielsen – slektsdokumenter

PA015  Smedmester Marthon Larsen, Smedgaten 7

PA021  Familiene Egenæs og Kydland – slektsdokumenter

PA022  Kinomusiker / komponist Harry Hagland 1896 – 1979

PA024  Tannlege Vatne, Kopervik

PA026  Snekkermester N.E. Tjensvold 1841 – 1930

PA028  Arne Bang Andersen

PA032  Blokkmaker A. Jensen, Verksgt 51, Stavanger

PA037  Ommund Lunde

PA039  Familien Mæland , Haugesund

PA040  Familien Ueland, Vigrestad

PA043  Henry Imsland, tegner i Stavanger Aftenblad

PA044  Viggo Finne: Ungdomsminner

PA045  Fortellinger, dikt m.m. av Tf. Haraldstad

PA046  Lars H. Lende

PA047  Thor Næsheim. Kannikbakken 6, Stavanger

PA048  Sverre Olsen

PA051  Arkitekt Lars Storhaug

PA052  Sverre Henriksen Agentur

PA072  Odd Resser: Minner fra den gamle brandstasjonen i Stavanger 1901 – 1921

PA077  Einar Heden – omvisninger / foredrag

PA079  Emma Nielsen Øgreid – Soldathjemmet

PA080  Emma Nielsen Øgreid – Stavanger Kvinne- og spebarnshjem

PA097  Andreas Jacobsen – bibel

PA098  Carl Andreas Olafsson

PA100  Ingvald M. Bredahl

PA101  Kaptein John H. Øvregaard

PA103  Asbjørn Vigrestad / Metall-Industri

PA104  Billedhugger Magnus Vigrestad

PA105  Overtollkontrollør Oscar Johan Todnem

PA109  Slekten Petersen von Fyren

PA110  Rektor A.E. Erichsens samlinger – arkivet er klausulert

PA119  Peder Eeg – Stavanger Turistforening

PA123  Dorothea og Ommund Vik

PA125  Boktrykker Dreyer

PA127  Thor G. Norås – Barnekultur

PA128  C.S. Pedersen

PA129  Arkitekt Gustav Helland

PA130  Jacob Albrigtsen

PA131  Ingvar Molaug

PA132  Kaia Isachsen – dagbøker

PA133  Karoline Nielsen

PA135  Jan C.W. Ivarson

PA143  Otto Henrichsen

PA144  Stavangerbrev fra krigsårene – disponent Eggert Andreassen, født 1887

PA145  Andreas Nilsen Rygg – redaktør av Nordisk Tidende, New York

PA146  Nicolai Theodorius Rygg – sjefdirektør i Norges Bank

PA147  Sigurd Rygh – samling av gamle Stavangerviser / fattigforsorgsbestyrer Sara Berge

PA149  Johannes Elgvin – kildesamling til boken ”En by i kamp” /notater om personer

PA153  Inge Bø – privat samling av segl

PA159  Finn Larsen, født 1914 – formannskapsmedlem for Arbeiderpartiet

PA160  Skipsfører Einar Bendiks Bentsen – dagbøker fra krigens år

PA161  Byggmester Kristoffer Dørheim

PA164  Bokhandler Carl Bang

PA165  Arkitekt Michael Slettebø

PA171  Andreas Jacobsen – “Ajax”

PA173  Birger Pedersen – Stavanger Frisinnede Forening – Venstre

PA175  Tjøl Oftedal – redaktør og kinosjef

PA188  Bernt Pedersen – baker, kjøpmann, bankbestyrer, viseordfører for Venstre

PA191  Driftsbestyrer Einar Hageseter – driftsbestyrer i Stavanger Aftenblad

PA194  Arkitekt Sigrid Buch

PA196  Johan Westlye

PA201  Skipsmekler Alf Wathne AS

PA204  Reidulv Skjelstad – lektor på St. Svithun skole – avisartikler med lokalhistorisk stoff

PA206  Knud Rønneberg – bilder og krigsnotater

PA207  Advokat Erling Ueland – artikler fra 2.verdenskrig

PA208  Advokat Sophus Smedsvig – protokoller med avisutklipp fra 2.verdenskrig

PA209  Driftsbestyrer Hagbart Henningsen – protokoll med avisutklipp og aviser fra 2.verdenskrig

PA211  Martin Aarre – arkivmateriale vedr 2.verdenskrig

PA212  Anna-Margrethe Olden – tegne- og formingslærer, fange på Grini – Arkivet er klausulert

PA214  Sigurd Refheim – lektor og forfatter av ”Gard og ætt i Madla”

PA220  Per Barkved – journalist i Stavanger Aftenblad, ordfører i Hetland kommune, Varaordfører i Stavanger kommune, formann i Unge Venstre

PA221  Gottfred Borghammer – forfatter, kåsør, avholdsmann m.m.

PA234  Slekten Thilo – slektsdokumenter

PA235  Byrettsdommer Håkon Benneche

PA236  Familien Weidemann – slektshistorie

PA237  Ingrid Møller – turistbilder

PA239  Martin Lindgren – medlem i NKP Norges Kommunistiske parti

PA249  Familien Eide – familiedokumenter m.m. – Arkivet er klausulert

PA251  Otto Arnfinn Steinberg – avisutklipp med lokalhistorie Stavanger og Mandal

PA258  Johannes Ludvigsen – biografiske opplysninger om prester

PA267  Diverse arkiver – Familien Åge og Johannes Ågesen / Siri Todleivsdatter

PA271  Bokseren Jarl Johnsen

PA275  Bjarne Fjermestad – Stavanger Busselskap m.m.

PA276  Snekkermester Hans J. Petersen – barndomsminner

PA277  Georg Helland – biografiske dokumenter

PA278  Tore Jacob Øglænd – opptegnelser som gjelder krigsfangenskap

PA283  Asbjørn Kloster

PA285  Byfogd Oluf Andreas Løvold

PA287  Tømmermann Simon Lønning

PA288  Bypoet Reinhold Nicholay

PA289  M. Østgaard

PA290  Sorenskriver Thaulow

PA297  Anne Sofie og Ingolf Jensen

PA302 Politiinspektør Thorleif Karlsen

PA304 Alfred Hauges manuskripter og brevsamling

PA305 Jens Tvedt

PA308 Kjøpmannsfamilien Gabrielsen

PA309 Joen Fredrik Hansen

PA311 Skolebestyrer Peder Charles Pedersen

PA318 Hans Lange

PA319 Familien Johannes og Åge Ågesen

PA320 Professor M. Scheldrup

PA323 Hasso Arthur Iwolit

PA356 Unnleiv Bergsgard

PA353 Storm, Haakon og Ludvig Monsen, evangelister

Leave a Reply

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close