Oversikt over utvalgsarkiv

“Et utvalg kan være offentlig eller privat. Når utvalget selv står for sine egne sekretariatfunksjoner og selv har arkivfunksjoner, betraktes det som selvstendig arkivskaper.” -Utdraget er hentet fra boken «Privatarkiver» av Wilhelm Lange, Dag Mangset og Øyvind Ødegaard.

PA029  Universitetskomiteen for Rogaland

PA030  Forusutvalget

PA055  Turisttrafikkomiteen for Stavanger og Rogaland

PA059  Den interkommunale jernbanekomite

PA162  Samferdsels- og kommunikasjonsnemnda for Rogaland

PA222  Erstatningsrådet – råd vedr erstatning for norske konsentrasjonsleirfanger

PA300 Sirdalsutvalget

Leave a Reply

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close