Oversikt over samlinger og gårdsarkiv

“Samling kan benyttes for å beskrive en rekke ulike typer av arkiver son har det felles at de er oppstått på andre måter enn gjennom en egentlig arkivdanningsprosess. En samling kan oppstå som følge av arkivskaperens spesialinteresse for et tema, en sak eller en person.

Et type samlingsarkiv er gårdsarkivene, som inneholder eiendomsdokumenter, gårdsregnskap og andre serier. Større gårdsarkiver kan av og til finnes som deler av bruksarkiver, verksarkiver og arkiver etter handelshus.

Slekts- og familiearkiver regnes som regel som samlinger.” -Utdraget er hentet fra boken «Privatarkiver» av Wilhelm Lange, Dag Mangset og Øyvind Ødegaard.

PA004  Gardsdokumenter fra Hjelmeland

PA081  Boligbygging for eldre – avisutklipp

PA126  Stavangerutklipp – avisutklipp om Stavanger i Stavanger Aftenblad

PA178  Øvre Blåsenborg 8 – hjemmelsdokumenter

PA200  Arkitekttegninger vedr Frimurerlosjen St.Svithun og villa for konsul C. Middelthon

PA248  Kongsgata 62 – hjemmelsdokumenter

PA279  Kongsgata 52 – hjemmelsdokumenter

PA280 Jens Zetlitzgate 45 – hjemmelsdokumenter

PA322 Rosenberggata 21 B

Leave a Reply

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close