Oversikt over institusjons- og organisasjonsarkiv

“En institusjon kan være offentlig eller privat. Private institusjoner har gjerne en samfunnsmessig eller offentlig karakter, og de kan ha ansvar for å utføre visse oppgaver som normalt gjøres av det offentlige. Private skoler, barnehager, sykehjem og aldershjem er eksempler på institusjoner som danner privatarkiv.

Dersom private institusjoner senere ble overtatt av kommunen eller staten, har ofte arkivmaterialet fra den ikke-kommunale/statlige perioden fulgte med avleveringene til byarkivet eller statsarkivet.” -Utdraget er hentet fra boken «Privatarkiver» av Wilhelm Lange, Dag Mangset og Øyvind Ødegaard.

PA008  Stavanger Forelesningsforening

PA009  Stavanger arbeidernes understøttelsesforening

PA012  Idrettslaget Viking

PA013  Stavanger Handelsforening

PA016  Stavanger Handelskammer

PA023  Stavanger teaterforening

PA025  Stavanger Antikvariat: valgprogram for Venstre – kommunevalget 1951

PA027  Stavanger Kunstforening (overført til Statsarkivet i Stavanger)

PA029  Universitetskomiteen for Rogaland

PA030  Forusutvalget

PA031  Stavanger Håndverks- og Industriforening

PA034  Norges storlosje av I.O.G.T. – avdeling Riska Losje nr 1721 – Hommersåk

PA035  Kassabok for Oppebørsler 1898 – 1901

PA036  Stavanger Turistforening

PA041  Stavanger Kristelige Ungdomsforening

PA049  Norsk Folkehjelp

PA050  Stavanger radiolytterforening

PA053  Stavangerlaget i Oslo

PA055  Turisttrafikkomiteen for Stavanger og Rogaland

PA056  Slaktermestrenes assuranseforening

PA057  Stiftelsen Njadarheim Veidemark

PA058  Stavanger Travklubb, Jæren Hesteavlslag

PA059  Den interkommunale jernbanekomite

PA060  Lesehjemmet, Løkkeveien 132

PA061  I.O.G.T. – Ora & Labora

PA062  I.O.G.T. – Kamp og Seier, Losje nr 10

PA063  I.O.G.T. – Asbjørn Kloster, Losje nr 684

PA064  I.O.G.T. – Rogaland, Losje nr 890

PA065  I.O.G.T. – Templernes Håp – Barnelosje nr. 7

PA066  I.O.G.T. – Heimly, Barnelosje nr 334

PA067  I.O.G.T. – Ottar Birthing – Ungdomslosje nr. 4

PA068  I.O.G.T. – Godtemplarnes Hus

PA069  I.O.G.T. – Stavanger Kretslosje

PA070  I.O.G.T. – Stavanger / Rogalands distriktslosje, Losje nr 5

PA071  I.O.G.T. – Felleslosjene

PA073  Odd Resser: Iduns julekomedie runder 100 år

PA074  Stavanger Kolonialkjøpmenns forening

PA075  Skipper Worse – Vålands historie

PA078  Heimefrontens befrielsesfond

PA079  Emma Nielsen Øgreid – Soldathjemmet

PA080  Emma Nielsen Øgreid – Stavanger Kvinne- og spedbarnshjem

PA082  I.O.G.T. – Barnelosje Dovre nr. 65

PA083  I.O.G.T. – Sangkvartetten ”Huldren”

PA084  I.O.G.T. – Søster Wathnes Minde , Losje nr 349

PA085  I.O.G.T. – Hermod, Losje nr 231

PA086  I.O.G.T. – Symra, Losje nr 6

PA087  I.O.G.T. – Protector, Losje nr 13

PA088  Agenternes forening I Stavanger

PA089  Frisinn

PA090  Verdandi (Frisinn)

PA092  Stavanger byorkester

PA093  Stavanger symfoniorkester

PA094  Stavanger orkesterforening / Stavanger faste scene / Stavanger teater

PA096  Stavanger svømmeklubb

PA099  Stavanger Handelstands forening / Stavanger Handelstands sangforening

PA102  Kafe Internasjonal / Samvirkendes Forretningsutvalg

PA106  Tasta Husmorlag

PA108  St. Petri Asyl

PA111  Stavanger Filatelistklub

PA113  Ryfylkelaget

PA114  Stavanger Aktiemæglerforening

PA115  Britisk uke i Vest-Norge / Stavanger Committee Gateway to Britain Week

PA117  Stavanger Krets av Norges Lektorlag – Dokumenter fra lærerstriden under okkupasjonen

PA118  Foreningen Norden i Stavanger

PA119  Peder Eeg / Stavanger Turistforening

PA120  Stavanger Journalistlag

PA121  Stavanger Presseforening

PA134  Svithun Husflidlag – Samleregistrering av leker i Stavanger 1988

PA137  Tasta ungdomsforening / Tasta ungdomslag

PA138  Tasta kvegavlslag (feavlslag)

PA139  Tasta landbrukslag

PA140  Madla landmannsforening – Madla Bondelag

PA141  Madla ungdomslag

PA148  Madla Bondekvinnelag

PA150  Vestlandske turnkrets / Rogaland Turnkrets

PA151  Stavanger Idrettsforening (SIF)

PA152  Fotballklubben Gjøa

PA154  Rogaland Krets av Norges Musikk Forbund

PA155  Arbeidsstuen for barn

PA156  Røde Kors – Stavanger krets av Norges Røde Kors

PA158  Stavanger West Inner Wheel Club

PA162  Stavanger Røde Kors Østerlide

PA163  Vidar Fotballklubb

PA166  Naturvernforbundet i Rogaland

PA167  Stavanger Fattigpleies Industri

PA169  Rogaland Livredningsselskap 

PA172  Stavanger Video og Smalfilmklubb

PA173  Stavanger Frisinnede Forening – Venstre v/Birger Pedersen

PA174  Stavanger Trekkspillklubb

PA176  Stavanger Musikkorps av 1919

PA177  Thalia – Christiania skuespillerpersonale / Det Norske Teater

PA179  Det Norske Misjonsselskap m.m. – Julehefter

PA180   Hinna Speidertropp – Blå Kors

PA181  Redd Barnas Lokalkomité Stavanger

PA182  Stavanger Kommunes Gamaldanslag – Komdansen

PA183  Stavanger Pedagogiske Forening

PA184  Stavanger Offentlige Pensjonistforening

PA185  Stavangerlærernes Pensjonistlag

PA186  Stavanger Arkitektforening

PA189  Øvre Kannik Beboerforening

PA190  Stokka Landbruksforening

PA192  Aksjonskomiteen for ”Leros Strength”-forliset

PA195  Hinna Bridgeklubb / Vaulen Bridgeklubb

PA199  Arbeidsstuene for barn

PA202  Norges Brannkasse – Avd. Rogaland / Vest-Agder

PA210  Tasta Skolekorps

PA215  Stavanger Barber og Frisørmesterforening

PA216  Stavanger Damefrisørlaug

PA217  Stavanger og Jæren Herrefrisørlaug

PA218  Stavanger Frisørlaug

PA219  Forsamlingshuset ”Fredtun”

PA222  Erstatningsrådet – råd vedrørende erstatning for norske konsentrasjonsleirfanger

PA224  Stavanger og omland krigsinvalideforening

PA225  Olaus Olsens Teater

PA226  Stavanger Faste Scene

PA227  Stavanger Teater

PA228  Stavanger Musikalske Selskap

PA229  Stavanger Musikkforening

PA230  Stavanger Orkesterforening

PA231  Rogaland Hotell- og Restaurantforening

PA232  Sangkvartetten ”Njørd”

PA238  St. Johannes Kirkering

PA240  I.O.G.T. Ungdomsheimen Vonheim, Hillevåg

PA241  I.O.G.T. – Barnelosjen Ungskog, Buøy

PA242  I.O.G.T. – Bjørk og Ungbjørk, Hillevåg

PA243  I.O.G.T. – Ljose Voner, Tjensvoll

PA244  I.O.G.T. – Ungdomslosjen  Rogaland

PA245  I.O.G.T. – Stavanger Godtemplar ungdomslag

PA246  I.O.G.T. – Barnelosjen Rogaland

PA247  I.O.G.T. – Tonleik

PA250  Stavanger Rotary Klub / Stavanger Vest Rotary Klubb

PA255  Foreningen Musikkens Venner i Stavanger

PA257  Matvareutdelingskomiteen / Frivillige organisasjoner

PA259  Stavanger Venstre

PA260  Stavanger Skoglag

PA262  Tasta Blindelag

PA263  Fortidsminneforeningen avdeling Stavanger

PA264  Stavanger Amatørscene

PA265  Stavanger Brukskunstforening

PA270  Stavanger Kjøpmannsforenings Opplysningskontor

PA272  Stavanger Maskinlag

PA274  Torsdagsforeningen

PA281  Aktiv Gymnastikkforening

PA282  Borgerklubbens medlemmer

PA284  Stavanger Borgerlige Infanterikorps

PA286  Stavanger Amts Venstreforening

PA292 Stavanger turnforening

PA301 Stavanger Guideservice

PA303 Stiftelsen Ung Agenda 21

PA310 Rogaland Infanteriregiment

PA312 Kammerkoret Cantemus

PA313 Tasta bedehus

PA314 Byhistorisk Forening Stavanger

PA315 Tjensvold Forsamlingshus

PA321 Josephines Stiftelse

PA324 Stavanger Domkor

PA325 Stavanger musikklærerforening

PA327 Buegatens Byggelag

PA329 Stavanger private diakonisseforening

PA337 Komiteen for Det Britiske og Udenlandske Bibelselskab

PA349 Norges Hermetikkfagskole, tegningsarkivet

PA351 Rogaland optikerlaug

PA352 Stavanger Amatørsymfoniorkester

PA357 Stavanger Handelstands Sangforening

Leave a Reply

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close