Oversikt over bedriftsarkiv

“Bedriftsarkiv er en samlebetegnelse for arkiver fra all slags næringsvirksomhet, uansett eierform. Som følge av dette rommer denne kategorien store variasjoner, fra arkiver som bare består av en enkelt kundeprotokoll til arkiver på flere hundre hyllemeter.

I perioder med utstrakte strukturendringer innenfor næringslivet – enkeltbedrifter blir kjøpt, solgt, sammenslått med andre bedrifter med ny produksjon under gammelt navn – kan det være vanskelig å ikke miste det enkelte arkiv av syne. Stort sett er det slik at en bedrift med eget styre og regnskap dannet sitt eget arkiv.

Kommunalt eide selskaper, som ikke er forvaltningsbedrifter, betraktes som bedriftsarkiver.” -Utdraget er hentet fra boken «Privatarkiver» av Wilhelm Lange, Dag Mangset og Øyvind Ødegaard.

PA005  Overretssakfører Carl Gulbrandsen

PA011  Firma O.R. Bøe, Sandvigen, Stavanger

PA015  Smedmester Marthon Larsen –smedforretning

PA017  Avisen ”Stavangerens” klisjearkiv

PA032  Blokkmaker A. Jensen, Verksgt 51, Stavanger

PA033  C. Floor og Johs Floor, Bok og Papirhandel, Kirkegt 14, Stavanger

PA038  Kjøpmann i Stavanger – kundeprotokoll

PA039  Familien Mæland, Haugesund – skipshandel

PA042  Firma Erik Berentsen A/S, Øvre Holmegt 1, Stavanger

PA046  Lars H. Lendes Mekaniske Verksted og Nøklefabrikk / Nilssen og Mørks Maskinfabrikk

PA051  Arkitekt Lars Storhaug

PA052  Sverre Henriksens Agenturer

PA054  Jærens Ullvarefabrikk A/S

PA072  Odd Resser: Minner fra den gamle brandstasjonen i Stavanger 1901 – 1921

PA076  Stavanger Tinfabrikk

PA077  Einar Heden – omvisninger / foredrag

PA079  Emma Nielsen Øgreid – Soldathjemmet og “Arken”, Kongsgt. 43

PA080  Emma Nielsen Øgreid – Stavanger Kvinne- og spebarnshjem

PA091  Stavanger Aftenblad 1894 – 1898 – overført til avissamling

PA095  Stavanger Aftenblad og 1ste mai – 1940 / 1943 – overført til avissamling

PA098  Olafsson, Carl Andreas – Lær- og skotøyforretning

PA103  Metallindustri / A/S Metall / Metallstøperi-armaturfabrikk / Asbjørn Vigrestad

PA112  Firma Richard Johnsen

PA116  Stavanger Arbeidsskole for gutter

PA124  Diverse Stavangertrykkeri – Dreyers kalender og andre trykksaker

PA125  Boktrykker Dreyer

PA129  Arkitekt Gustav Helland

PA143  Henrichsen, Otto – papirer etter firmaet Johan Lie (Alf Lie)

PA146  Nicolai Theodorius Rygg – sjefdirektør i Norges Bank

PA157  A/S Øyane

PA161  Byggmester Kristoffer Dørheim

PA164  Bokhandler Carl Bang

PA165  Arkitekt Michael Slettebø

PA170  Portugisisk Konsulat

PA175  Tjøl Oftedal – redaktør og kinosjef

PA187  Stavanger Agentur

PA193  Sands Laksefiske A/S

PA194  Arkitekt Sigrid Buch

PA197  Streikeavisen Rogaland – Stavanger Aftenblad

PA198  Hjemmenes Vels barnehage

PA201  Skipsmekler Alf Wathne AS

PA203  Erling Johnsen & CO AS

PA205  Fjermestad, Ths., Støpegods og Jernvarehandel

PA213  Stavanger Badeanstalt

PA223  Stavanger Cementvarefabrikk A/S

PA233  Stavanger Amts husmorskole på Sømme

PA252  Nordsjølægterkompaniet AS

PA253  Leversen, Sigurd AS – deler av arkivet er klausulert

PA254  Carl Mathiesen AS – kles- og skredderforretning

PA256  Lundes Kolonial, Hundvåg

PA261  Tankrederiet ”AS Samtank”

PA266  Driftsbestyrer Sigurd Indrehus ved Stavanger Telefonforretning

PA268  Malde på Torvet – jernvareforretning

PA269  Johan Abrahamsens pelsvareforretning

PA273  Rogaland Mediesenter

PA275  Bjarne Fjermestad – Stavanger Buss-selskap A/S

PA293 Norem Baade A/S

PA294 Jaattens Gjødselkompagnie

PA295 Gundersen & Slettebø A/S

PA299 Oltedal A/S

PA307 Helge R. Myhre A/S

PA308 Kjøpmannsfamilien Gabrielsen

PA316 K. Kristiansens Kolonial

PA317 Rydberg & Petterson Mekaniske Verksted A/S

PA326 Hegre & Frafjord, slaktere

PA328 A/S Stavanger Automobil-Omnibusselskab

PA337 Komitéen for Det Britiske og Udenlandske Bibelselskab

PA350 Buch, Carl Emil, optisk og mekanisk forretning

PA355 Stavanger Fjord Sightseeing A/S

 

Leave a Reply

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close