Wilhelm Sundts vei

Wilhelm Sundts vei, Kristianslyst/Mariero, Hillevåg bydel. Gate bebygd med eneboliger som går sørover fra Zetlitzveien og ender som blindvei.

Flyfoto av Mariero
Stavanger ytre. Mariero. Mot vest. Fra Gandsfjorden mot Auklend. Gatene foran er Zetlitzveien, Solhøgda, Bruvikveien og Wilhelm Sundts vei, Gandsveien, Sundtagårdsveien, Marieroalleen. I bakgrunnen Marieroveien (fv.44). Senere gater: Breiflåtveien, Langflåtveien, Nesflåtveien, etc. Jernbanen helt i front.

Gata er oppkalt etter Wilhelm Ravn Sundt (1818-1866). Han var ordfører i Hetland kommune fra 1858 til 1860 og fungerte også en tid som britisk konsul mens han bodde på sin eiendom på Mariero. Han hadde en treårig handelsutdannelse fra London bak seg og jobbet fra 1862 av som megler i Stavanger. Han var sønn av Hans G.B. Sundt som eide firmaet Ploug & Sundt. Han skapte imidlertid furore ved å skille seg etter tre måneders ekteskap. Dette resulterte muligens i at det ble hans svoger, Lauritz Wilhelm Hansen, gift med søsteren til Wilhelm, som fikk overta bedriften.

Navnevedtak: 1954

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply