Wessels gate

Wessels gate, Eiganes og Våland bydel. Kannik / Rudlå (Vestre Platå). Boliggate som går fra Peder Klows gate i nordvestlig retning til Stokkaveien.

Wessels gate
Ved Johan Gjøsteins plass

Gata er oppkalt etter den norske forfatteren og dikteren Johan Herman Wessel(1742 – 1785). En periode bodde han i København hvor han var medstifter av «Det Norske Selskab», som var en litterær selskapsklubb for norske studenter i København. Som forfatter var han kjent for sin parodi på danske og norske forfatteres forsøk på å skrive tragedier på fransk, klassisk stil. Han skrev også humoristiske, men også moralske og fornuftsforkynnende fortellinger på vers.

Solvang omsorgsboliger for eldre har adressen Wesselgata 51.

Navnevedtak: 1882

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.
Storhaug, Hans: Samfunnsbyggerne: tre generasjoner Berentsen i Stavanger. Stavanger 1997.

Leave a Reply