Vilhelm Bjerknes’ gate

Vilhelm Bjerknes’ gate, Bekkefaret, Hillevåg bydel. Strekker seg i østlig retning fra Hjalmar Johansens gate og ender opp i en sti som går mellom Oscar Wistings gate i nord og Nordenskiølds gate i øst.

Bekkefaret
Bebyggelse langs Hjalmar Johansens vei, Fridtjof Nansens vei (nå: Ullandhaugveien), Armauer Hansens vei, Fylkeslege Ebbels gate, Vilhelm Bjerknes’ gate, Oscar Wistings gate Til høyre i bildet Bekkefaret gamle kirke

Gata er bebygd med eneboliger og rekkehus i et strøk der flere av gatenavnene er oppkalt etter oppdagelsesreisende og polarforskere.

Vilhelm Bjerknes (1862-1951 var en norsk fysiker og meteorolog bl.a. kjent for å ha bidratt til å legge grunnlaget for moderne værvarsling.

Navnevedtak: 1957

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger Byleksikon, 2008

Leave a Reply