Vedeveien

Vedeveien, Tastaveden, Tasta bydel. Boliggate som går fra sammenløpet av Soltunveien i nordvestlig retning, videre i sørvestlig retning til Granlibakken. En avstikker går mot Tastaveden, og fortsetter som sti til friområdet.

Tasta
Stavanger ytre. Tasta, øvre. Mot N.V. Tastaveden med Vedeveien og Granlibakken i forkant. Gatene Brattestig og Livdestig er ikke anlagt enda. I bakgrunnen Gjerdeveien og Randabergveien, Stølsbrautene og Tasta skole.

Vedeveien er oppkalt etter Tastaveden. Tastaveden er Tastas største høyde, 92 m over havet. Tastaveden har sitt navn etter veten som sto her i eldre tid. Veter var signal- eller varselbål for å varsle ufred. Når krig truet, ble vardene bemannet, og ved et eventuelt angrep ble vardene tent slik at meldinger om at alle våpenføre menn skulle samles for å verge landet, kunne sendes over store avstander.

Gata har eneboligbebyggelse. 50-talls bebyggelsen er i dag fortettet med flere eneboliger i de tidligere store hagene.

Navnevedtak: 1954

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

2 thoughts on “Vedeveien

Leave a Reply