Vaulenveien

Vaulenveien, E 18, Vaulen, Hinna bydel. Gjennomfartsåre med boliger og næringsvirksomhet fra Marieroveien i sørvestlig retning til Hinnasvingene.

Flyfoto av Hinna
Mot Nordøst. Boganesveien, Hinnasvingene, Hinnakroken, Heimdalsveien, Hinnavågen (gate), Tyriveien, Nålestien, Furulunden, Hindalsveien, Vaulenveien, Stasjonsveien, Auglendsveien (nå: Auglendsbakken), Gamleveien. Nederst til høyre Jærbanen m/ Hinna gamle stasjon, Hinnavågen.

Navnet ble vedtatt samtidig med Marieroveien, Hinnasvingene, Boganesveien, Gauselveien og Forusveien, slik at de ulike utsnittene av E 18 til kommunegrensen mot Sandes i sør fikk navn etter de ulike strøkene veien passerer. Lagårdsveien og Hillevågsveien var tidligere vedtatt. Vaulen er oppkalt etter Vaulen.

Navnevedtak: 1968

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

2 thoughts on “Vaulenveien

Leave a Reply