Vassåsveien

Vassåsveien, Åsen, Hillevåg bydel. Vassåsveien er en boliggate og gjennomfartsåre fra Solåsveien hvor den går i sørlig retning for så å dreie vestover gjennom et grøntområde til Auglendsdalen. Gata ender opp i Fylkesvei 393.

Åsen
Bebyggelsen langs Vassåsveien, Solåsveien, Haugåsveien

Navnet sitt fikk den i 1955, i likhet med flere andre gater i området som fikk –ås i navnet. Bebyggelsen består av rekkehus og tomannsboliger. Borettslaget Vestås i nr. 5-8 ble oppført av Hetland Boligbyggerlag i 1956 (arkitekt Thv. Solheim).

Navnevedtak: 1955

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply